รองอธิการบดี มอ.ปัตตานี แถลงยันไม่ได้อยู่เบื้องหลัง นศ.เคลื่อนไหวกรณีหนองจิก

602

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี ยืนยันไม่ได้หนุนหลังการเคลื่อนไหวของนักศึกษากรณีหนองจิก ปัตตานี 

ในแถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่ปรากฏในข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีสาระที่ทำให้เกิดการเข้าใจในวงกว้างว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อนุมัติให้นักศึกษาจัดกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดความแตกแยก ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยต่อการประกาศให้ตำบลบางเขาและท่ากำซำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษชั่วคราวเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดเหตุการณ์คนร้ายซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานขณะลาดตระเวนเส้นทาง เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นั้น

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 มีนักศึกษาส่วนหนึ่งของ ม.อ.ปัตตานี ร่วมสมทบกับ
กลุ่มนักศึกษาที่เดินทางจากต่างสถาบันประมาณ 100 คน ลงพื้นที่ชุมชนตำบลบางเขา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ข้างต้น เพื่อพบปะพูดคุยสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่และร่วมทำการละหมาดฮายัต โดยในส่วนของนักศึกษาของ ม.อ.ปัตตานี มีการรวมตัวกันบริเวณหน้าอาคารกิจกรรม กองกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ซึ่ง ดร.บดินทร์
แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ได้รับแจ้งว่าจะมีนักศึกษาลงพื้นที่ ในฐานะที่เป็น
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการดูแลนักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนักศึกษา จึงได้เข้าไปสอบถามพูดคุยและ
ขอให้นักศึกษายกเลิกการเดินทางลงพื้นที่ เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ แต่นักศึกษา
คงยืนยันการเดินทางลงพื้นที่ เพราะมีการนัดหมายร่วมกันกับเพื่อนต่างสถาบันที่มีเจตนาเดียวกัน ทางรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ฯ จึงขอให้ระมัดระวังในการเดินทางลงพื้นที่และให้ดูแลผู้เข้าร่วมให้ทั่วถึง หลังจากนั้นก็ได้จัดประชุมกองกิจการนักศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลว่า มีนักศึกษาของ ม.อ.ปัตตานี จำนวนกี่คนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ดังกล่าว และได้ประสานกับนักศึกษาทุกคนว่าต้องการการดูแลในประเด็นใดบ้าง พบว่ามีนักศึกษา 1 คน ที่มาพักอาศัย
กับเพื่อน จึงได้จัดที่พักของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาพักเป็นการชั่วคราว

หลังจากนักศึกษาลงพื้นที่แล้ว มีความเห็นผ่านข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของสถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมีการระบุว่า ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ว่าเป็นผู้เห็นชอบและสนับสนุนให้นักศึกษาของ ม.อ.ปัตตานี ทำกิจกรรมในพื้นที่ครั้งนี้ ซึ่งไม่ตรงตามความเป็นจริง จึงขอชี้แจงกับประชาคม ม.อ.ปัตตานี ว่า รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่พัฒนานักศึกษาให้ “ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา มีจิตสาธารณะ” ด้วยความรับผิดชอบตลอดมา ด้วยยึดมั่นในความถูกต้องและความจริง เคารพกฎหมาย คำนึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษาในทุกมิติ
มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางความคิดและทางวัฒนธรรมทั้งในระดับบุคคลและองค์กร มีจุดยืนที่มั่นคงเช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ “การทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันและขอขอบพระคุณ