รถติดหนัก!เปิดอุโมงค์พัฒนาการ 5 ธ.ค. หลังเลื่อนจากเมษา 61

101

การก่อสร้างอุโมงค์พัฒนาการ เลื่อนจาก เมษา 2561 เป็นกุมภาพันธ์ 2562 แต่จะเปิดให้ใช่อย่างไม่เป้นทางการ 5 ตุลาคม

ทางลอดจะเปิดให้ใช้อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ตามแผนที่ตั้งไว้ ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานของโครงการฯมีรายละเอียดที่ดำเนินการในส่วนของอุโมงค์ทางลอดมีดังนี้ งานขุดดิน ทำได้ 520 เมตร (65%) คาดว่า จะแล้วเสร็จ 25 ตุลาคม 2561, เทผิวจราจรในทางลอด ทำได้ 365 เมตร (46%) คาดว่า จะแล้วเสร็จ 31 ตุลาคม 2561, งานหลังคาช่วงปิด ทำได้ 110 เมตร (27%) คาดว่า จะแล้วเสร็จ 10 พฤศจิกายน 2561, งาน BARRIER และรางระบายน้ำ ของส่วนทางลอด จะเริ่ม 5 ตุลาคม 2561, งานติดตั้งแผ่นผนังสำเร็จ ทางลอดจะเริ่ม 4 พฤศจิกายน 2561, งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ดับเพลิง, พัดลมดูดอากาศ และระบบระบายน้ำ ทางลอดจะเริ่ม 20 ตุลาคม 2561, งาน APPROACH PAVEMENT จะเริ่ม 15 ตุลาคม 2561

และกำหนดเปิดใช้ทางลอดแบบเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จากการที่แก้ไขรูปแบบอาคารควบคุมเพื่อเพิ่มเติมเรื่องมาตรการป้องกันอัคคีภัยของอุโมงค์ทางลอด ให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 502 (The Nationnal Fire Protection Associaton 502) เป็นเหตุให้ต้องมีการแก้ไขสัญญาและต้องต่ออายุสัญญาอีกประมาณ 6 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำหนดงานโครงการฯแล้ว เสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562