‘เอกรัฐ หลีเส็น’จากลูกชาวบ้านป.4 สู่ผู้ว่าฯนราธิวาสมุสลิมคนแรก

11310

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ 25 กันยายนแต่งตั้ง ‘เอกรัฐ หลีเส็น’จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคนแรกที่เป็นมุสลิม

‘เอกรัฐ หลีเส็น’ เกิดในครอบครัวที่พ่อและแม่มีความรู้แค่ ป.4อาชีพค้าขายเล็กๆ แต่มุ่งมั่นตั้งใจส่งเสียลูกๆทุกๆคนร่ำเรียนและทำงานจนประสบความสำเร็จ พื้นเพเป็นชาวจังหวัดสงขลา แต่มาเติบโตและเรียนหนังสือที่จังหวัดสตูลเป็นส่วนใหญ่ และผ่านการรับราชการในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดในภาคใต้หลายพื้นที่ อาทิ นายอำเภอละแม จ.ชุมพร นายอำเภอละงู นายอำเภอเมือง และปลัดจังหวัดสตูล ก่อนจะโยกย้ายมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เมื่อปีธันวาคม 2557 ต่อมาจากย้ายไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดพังงา และย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี 2560 จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมุสลิมคนแรก

นับเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวหลีเส็นและสังคมมุสลิม ไพศาล หลีเส็น พี่ชาย กล่าวว่า นี่คืออีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของครอบครัวและวงศ์ตระกูลเมื่อ เอกรัฐ หลีเส็น ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส..ช่วยดุอาร์ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และดูแลช่วยเหลือประชาชนตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าเมืองอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเต็มกำลังความสามารถต่อไป..อามีน