ประชุมพลังประชารัฐคาด ‘อุตตม’หัวหน้า’สนธิรัตน์’เลขาฯ ตั้ง’อนุมัติ อาหมัด-ภาณุ’คุม 3 จังหวัดใต้

2200

ประชุมเลือกพรรคพลังประชารัฐ คาดมาตามโผ’อุตตม’ หัวหน้าพรรค’สนธิรัตน์’ เลขาธิการพรรค พร้อมจะตั้งผู้ประสานงานภาคใต้’อนุมัติ อาหมัด-ภาณุ’คุม 3 จังหวัดใต้

วันที่ 29 กันยายน เวลา 13.00 น. จะมีการประชุมสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี เป็นที่คาดหมายว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะได้รับเลือกเป็นหัวหน้า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เป็นเลขาธิการพรรค และยังมี 2 รัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ และดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารพรรค

โดยมีการกำหนดผู้ประสานงานพรรคในภาคต่างๆไว้ อาทิ ภาคเหนือ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นต้น ในขณะที่ภาคใต้ ได้มีการกำหนดตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่ประสานงานไว้ ประกอบด้วย 1. พล.อ. อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ สนช. เพื่อนร่วมรุ่นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 2. พล.ต. กลชัย สุวรณบูรณ์ 3. พ.อ. สุชาติ จันทรโชติกุล อดีต ส.ส.สงขลา พรรคความหวังใหม่ ผู้ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรค ดูแลจ.พัทลุง และสงขลา 4. นายภาณุ อุทัยรัตน์ อดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต) 5. พล.อ. อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ อดีตแม่ทัพภาค 4 6. นายอับดุลฮาริม มินซาร์ 7. นายอนุมัติ อาหมัด สนช. และอดีต ส.ว.สงขลา และ8. พล.อ.บุญธรรม โอริส

โดยมีการกำหนดตัวบุคคลประสานงานในแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย พล.อ. อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ดูแล จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต พล.ต. กลชัย สุวรณบูรณ์ ดูแลจังหวัดชุมพร-ระนอง พ.อ. สุชาติ จันทรโชติกุล  ดูแลจ.พัทลุง และสงขลา นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ และ ดร.ฉัตรชัย ธนาวุฒิ ดูแลจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช นายนิพนธ์ ศิริธร ผู้ประสานงาน จังหวัดตรัง-สตูล ในขณะที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มี นายภาณุ อุทัยรัตน์กับ นายอนุมัติ อาหมัด เป็นผู้ประสานงาน