แม่ทัพภาค 4 ประเดิมงานแรกรับฟังความเห็นชาวพุทธ-พบจุฬาฯ เร่งแก้ปัญหามั่นคง

398

แม่ทัพภาค 4 ประเดิมงานแรกด้วยการเปิดรับฟังความเห็นชาวพุทธ 3 จังหวัด พรอมเข้าพบจุฬาราชมนตรี รับปากจะเร่งขจัดภัยยาเสพติด ภัยความมั่นคง

วันที่ 2 ตุลาคม เวลา 08.00-10.00 น. แม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ พลโท พรศักดิ์ พลูสวัสดิ์ กำหนดเปิดรรับฟังความคิดเห็นประชาชนคนไทยนับถือพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนำข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่มาวางแผนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ณ วัดเมืองยะลา จ.ยะลา หลังจากนั้น เปิดรับฟังที่ จังหวัดนราธิวาส เวลา 10.00-13.00.น. ณ วัดเขากง ที่จังหวัดปัตตานี เวลา 13.00-15.00.น. ณ วัดตุยง

ขอเชิญประชาชนคนไทยนับถือพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มาประชุมพร้อมเพรียงในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอข้อเรียกร้องมาตรการต่างๆ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ร่วมแสดงความเห็นแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมได้

ก่อนหน้านี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี ให้คำมันว่า จะทำงานเน้นการขจัดภัยยาเสพติด เน้นสันติวิธี และกฎหมายเป็นหลัก โดยพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เข้าเยี่ยมคารวะ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ในโอกาสรับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 โดยมีพล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่เลขาธิการกอท. นายอนุมัติ อาหมัด สนช.ดร.วิสุทธิ์ บินลาเต๊ะ กรรมการกลางอิสลามฯร่วมสนทนาด้วย

แม่ทัพภาคที่ 4 ระบุว่า จะเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง จะขจัดทั้งผู้เสพ และผู้ค้า โดยไม่มียกเว้นหากมีส่วนเกี่ยวข้อง จะดำเนินการอย่างเฉียบขาด ซึ่งการทำงานจะเน้นแนวทางสันติวิธี และใช้กฎหมายเป็นหลัก โดยเตรียมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้จะใช้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอในพื้นที่กระจายลงสู่หมู่บ้านตำบล เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่งโมง ซึ่งหลังจากนี้ ทุกฝ่ายจะได้ร่วมประชุมวางแผนพูดคุยกันอย่างจริงจัง ถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ “พื้นที่ไม่สงบ ยาเสพติดไม่หมด เราจะพัฒนาพื้นที่ ได้อย่างไร” พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าว และได้ให้คำมั่นว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่ระบาดหนักและนำไปสู่ปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆในพื้นที่อย่างไม่สิ้นสุด

ภายหลังการพูดคุย จุฬาราชมนตรี ศาสนาได้ยืนยันกับแม่ทัพภาคที่ 4 ว่า องค์กรทางศาสนาภายใต้การนำของจุฬาราชมนตรี พร้อมที่จะสนับสนุน แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของแม่ทัพภาคที่ 4 อย่างเต็มที่ เพราะเมื่อแม่ทัพภาคที่ 4 ออกมาประกาศอย่างชัดเจน สังคมจะเกิดการขับเคลื่อน และจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด