ยกเลิกงาน’สุขแห่งสยาม’ 13 ตุลาคม อธิการฟาตอนี ระบุ ‘เสียใจ’

14484

มูลนิธิร็อฟฮาน’ ได้ประกาศยกเลิกการจัดงาน’สุขแห่งสยาม’ 13 ตุลาคม หลังได้รับเสียงท้วงติงและกระแสการคัดค้าน

มูลนิธิ’ร็อฟฮาน’ กำหนดจัดงาน สุขแห่งสยาม ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยได้เชิญบุคคลชั้นนำ อาทิ ดร.อิสมาแอล ลุตฟี่จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนี อ.มุตตอฟา อยู่เป็นสุข ดร.อนัส อมาตยกุล มุริดทิมาเสน เป็นต้น ต่อมาได้เกิดกระแสคัดค้าน เนื่องจากวันดังกล่าว เป็นครบรอบ 2 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่

โดยนายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรมว.มหาดไทย ได้ทำหนังสือท้วงติงไปยังอธิบดีม.ฟาตอนี ระบุว่า จากภาพประชาสัมพันธ์แสดงถึงความอกตัญญูไม่รู้บุญคุณแผ่นดิน ทั้งที่รู้ว่าในวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันระลึกถึงวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีพระคุณอันใหญ่หลวงต่อประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ทำไมถึงได้จัดงานที่เรียกว่า “สุขแห่งสยาม” ทั้งที่ได้มาอาศัยอยู่ใต้บรมโพธิ์สมภาร ตั้งแต่บรรพบุรุษ แสดงถึงความไม่สำเหนียก ในจิตใต้สำนึก ที่ควรจะระลึกถึงวันสำคัญของชาติที่ได้กำหนดไว้ในปฎิทิน ซึ่งเป็นวันสูญเสียกษัตริย์ที่พสกนิกรชาวไทยให้ความเคารพรักมากที่สุด ดันกลับมาจัดงานชื่อ สุขแห่งสยาม ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถ ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยของท่าน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับองค์กรที่ร่วมกันจัดงานนี้ ข้าพเจ้าจึงขอลาออกจากกรรมการและอุปนายกของสภามหาวิทยาลัยฟาตอนี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ซึ่งทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนี ได้ทำหนังสือตอบนายอารีย์ วงศ์อารยะ ระบุ่วา ได้โทรศัพท์ถึงนายมุริด ทิมะเสน ผู้จัดงาน ซึ่งได้มีการยกเลิกการจัดงานในวันดังกล่าว ในฐานะพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ได้ทรงคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม

‘ผมรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และขอประทานโทษเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้’ ดร.อิสมาแอลลุตฟี จะปะกียา ระบุในหนังสือ