ชาวบ้านสุดทน ประปาหมู่บ้านขนาดกลางสร้างเสร็จ 10 ปียังใช้ไม่ได้ ล่าสุดซ่อมแซมก็ยังใช้ไม่ได้ต้องใช้น้ำตู้หยอดเหรียญบริโภคกิน ร้องสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียง

82

ชาวบ้านสุดทนไม่ไหวน้ำไม่มีใช้ ประกอบกับน้ำประปาหมู่บ้านขนาดกลางใช้ งบเกือบล้านห้าว่า สร้างเสร็จเข้า  10 ปี ยังใช้การไม่ได้ ร้องสื่อมวลชนวอนเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านเพราะเดือดร้อนจริง ๆ

วันนี้(3 ต.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีชาวบ้านตระแบก  หมู่  4 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้ร้องกับสื่อมวลชนประจำ จ.สุรินทร์ ว่า โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดกลาง ของหมู่ที่ 4  คือ บ้านตระแบก  หมู่  4 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นโครงการของ อบต.สลักได ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,497,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปริมาณงานก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง วันเริ่มสัญญา 29 ธ.ค.50 วันที่สิ้นสุดสัญญา 27 มี.ค.51 โดยผู้ก่อสร้าง หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เข้ามา 10 ปี แล้ว ซึ่งตั้งแต่สร้างเสร็จและในขณะนี้ยังใช้การไม่ได้โดยทำให้ชาวบ้านที่ต้องการน้ำไว้บริโภคภายในหมู่บ้านจำนวนหลายครัวเรือนต้องขาดแคลนน้ำและต้องการน้ำใช้กับระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง แต่ต้องมาใช้น้ำบริโภคกินใช้เงินหยอดเพื่อได้น้ำที่สะอาด ซึ่งน้ำที่ชาวบ้านหยอดเหรียญนั้น ทางกรรมการหมู่บ้านได้นำเงินกองทุนของโครงการประชารัฐ มาทำตู้น้ำหยอดเหรียญ เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำที่ใสสะอาดไว้ดื่มกิน ส่วนเงินได้จากตู้น้ำนั้น นำมาเข้ากองทุนเพื่อบริหารเป็นค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง

นางธนุ ชราวัฒน์ อายุ 70 ปี ชาวบ้านตระแบก หมู่ที่ 4 ต.สลัดได อ.เมือง จ.สุรินทร์ กล่าวว่า เงินงบประมาณที่ทาง อบต. อุตส่าห์ดีใจว่าจะได้ใช้น้ำที่สะอาดและไม่ขุ่นและลูกหลานภายในหมู่บ้านจะได้น้ำที่ใสสะอาด แต่พอกับสร้างเสร็จยังดำเนินการอะไรไม่ได้ทำให้ผู้ที่ใช้น้ำกับเสียความรู้สึกถามเดือดร้อนไหม ตนก็เดือดร้อน 10 ปีแล้ว ประปาหมู่บ้านขนาดกลางก็ใช้การไม่ได้อีก ทุกวันนี้ตนต้องใช้ตู้น้ำหยอดเหรียญที่กรรมการหมู่บ้านจัดทำขึ้นไว้กินไว้ใช้

นายวิทูรย์ ผลสมหวัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า โครงการประปาหมู่บ้านขนาดกลางที่ ทาง อบต.สลักได ได้สร้างขึ้นมาร่วมจะ 10 ปี ยังใช้การไม่ได้มันคืออะไรเงินภาษีอากรของพวกตน ได้จัดเงินงบประมาณลงมาให้ชาวบ้าน แต่ป่านนี้ยังใช้การไม่ได้ไม่ทราบเพราะเหตุอะไรถ้าหากว่าการใช้งานไม่ได้ก็คงจะเก็บเอาไว้เป็นอนุสาวรีย์ ต่อไป จะได้ใช้น้ำประปาหรือไม่ก็ไม่รู้ ซึ่งเคยแจ้งไปยัง อบต.สลักได ครั้งหนึ่ง ก็ได้งบซ่อมแซมมาประมาณ 200,000 บาท ซ่อมแซมเสร็จก็ยังใช้ไม่ได้อีก จนทางผู้ใหญ่บ้านได้งบกองทุนซึ่งเป็นโครงการประชารัฐ จึงได้มีมติทำตู้น้ำหยอดเหรีญเพื่อให้ชาวบ้านได้บริโภคน้ำสะอาดไว้กินต่อไป

นางวีระยา จงเกิดยิ่ง ผู้ใหญ่บ้านตระแบกำ หมู่ 4 กล่าวว่า ตอนช่วงนั้นตายังไม่ได้มารับตำแหน่ง แต่ก็รู้ปัญหาของชาวบ้าน พอมารับตำแหน่งทางผู้ใหญ่เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ประสานไปยัง อบต.สลัดได ก็ได้งบมาซ่อมแซมแต่ก็ทำแล้วก็ใช้ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้เข้า 10 ปีแล้ว โดยระว่างนั้นประปาหมู่บ้านขนาดกลางสร้างเสร็จก็ยังใช้การไม่ได้ พร้อมกับจะบางคุ้มที่ไม่ขอใช้น้ำประปาจึงเลยทำในการติดตั้งไม่ได้ จากนี้ไปตนจะเข้าไปประสานกับ อบต.สลักไดอีกทีและจะเรียกชาวบ้านมาประชุมว่าใครต้องการใช้น้ำประปาหรือไม่แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหม้อน้ำ ถ้าประชุมผ่านตนก็จะประสานทาง อบต.สลักได เพื่อของบมาซ่อมแซมอีกทางหนึ่งด้วย

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ ได้เดินทางเข้าพบเพื่อสอบถาม นายมานพ  แสนคำ นายก อบต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์  ได้รับคำตอบว่า ไม่ใช่เรื่องของผมและผมก็ไม่มีอะไรที่จะให้สัมภาษณ์ มันอยู่ที่ชุมชนหมู่บ้านนั้นเข้มแข็งหรือไม่ และเรื่องนี้มันต้องผู้ใหญ่บ้านหรือกรรมการหมู่บ้าน ผมเป็นนายก อบต.สลักได นักพัฒนา ไม่ใช่เรื่องของผมครับ ผมมีแค่นี้แหละข้อมูล

ทีมข่าวเพจสุรินทร์ร้องทุกข์