สีสัน กีฬาเด็กนักพากษ์ฟุตบอลรุ่นจิ๋วมาพากษ์ ผิด ๆ ถูก ๆ ไม่รู้จะเชียรใคร สร้างความเฮฮาไปอีกแบบหนึ่งสร้างความสนุกสนาน

194

สีสันการแข่งกีฬาของชุมชนบ้านกรูด, บ้านหนองซำและบ้านขุนอินทร์  ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ก่อนที่จะถึงเทศกาลวันโฎนตา  ได้มีขบวนเดินพาเหรดในชุดสวยๆงามๆ  การแข่งขันกีฬาชักเย่อ  และการแข่งขันเตะฟุตบอล  มีผู้พากษ์ฟุตบอลรุ่นจิ๋วมาพากษ์ ผิด ๆ ถูก ๆ ไม่รู้จะเชียรใคร สร้างความเฮฮาไปอีกแบบหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า วันนี้ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ได้จัดกีฬาสีโรงเรียนขึ้นในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลกีฬาสีหลายๆโรงเรียนก็จัดกีฬาสีกันช่วงนี้ โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 ให้บริการทางด้านการศึกษาแก่ลูกหลานชาวบ้านใน4หมู่บ้านคือ บ้านกรูด, บ้านหนองซำ,  บ้านนานวน, และบ้านขุนอินทร์

สีสันกีฬาสีวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเดินพาเหรด ลูกหลานนักเรียนที่เดินพาเหรดแต่งกายกันงดงามประสานกับคุณยายเดินร่วมขบวนพาเหรดกับลูกหลานด้วย และก่อนจะมีการแข่งขันกีฬาสี คุณยายก็ไปร่วมฟ้อนรำในการแสดงให้ท่านประธานและประชาชนที่มาชมการแข่งขันกีฬาได้ชมการแสดงฟ้อนรำด้วย เรียกเสียงเฮฮาและสร้างสีสันให้กับกีฬาสีครั้งนี้อย่างมาก

มีกีฬาหลายชนิดที่จัดขึ้น เช่นกรีฑา ก็มีกรีฑาวิ่งของเด็กๆอนุบาล และชักเย่อของชาวบ้านที่มาร่วมงานกีฬาสีก็มาแข่งชักเย่อดึงเชือกกันอย่างสนุกสนาน แม้กระทั่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ก็มาแข่งชักเย่อดึงเชือกกับประชาชนด้วย

และการแข่งขันฟุตบอลในสนามก็มีเด็กนักเรียนน้องๆประถมศึกษาเป็นคนพากษ์กีฬา ฟุตบอลเอง พากษ์ถูกพากษ์ผิดไม่รู้ใครเชียร์ใคร เรียกเสียงหัวเราะเฮฮาให้กับชาวบ้านผู้ปกครองที่มาชมการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนแห่งนี้กันอย่างสนุกสนานสร้างความสมัครส มานสามัคคีกันในชุมชน4หมู่บ้านนี้ จัดแข่งกีฬาสีโรงเรียนก่อนเทศกาลแซนโฎนตาของชาวอิสานใต้ สีสันเฮฮากีฬาสีเด็กนักเรียนและชุมชน

ภาพ/ นายมนตรี เจริญศิริ……ทีมข่าวสุรินทร์เพื่อนคุณ