‘บิ๊กแดง’ สั่งคดีภาคใต้ แยกให้ชัด’คดีทั่วไป- ก่อความไม่สงบ’

117

 “พล.อ.อภิรัชต์ “ระบุเหตุการณ์ “ชายแดนใต้” กำชับแยกคดีทั่วไป-ก่อความไม่สงบ เพื่อให้เห็นภาพจริงสถานการณ์ภาคใต้ 

วันที่ 8 ต.ค.61 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ที่ประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะ เลขาธิการคสช. เป็นประธาน ได้กล่าวถึงการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการคลี่คลายเหตุการณ์ก่อความไม่สงบนั้น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติกำชับให้หน่วยในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการประเมินพร้อมคัดแยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อความไม่สงบ และคดีอาชญากรรมทั่วไป เพื่อทำให้สังคมเห็นภาพรวมที่แท้จริงของสถานการณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน การที่หน่วยงานด้านความมั่นคง และกองทัพภาคที่ 4 มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะมาเลเซีย ถือเป็นเรื่องที่ดี จะทำให้เกิดความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันในพื้นที่ชายแดน อันจะส่งผลเชิงบวกต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป ​

ส่วนการดูแลความสงบเรียบร้อยในภาพรวมของประเทศในขณะนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งนั้น กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) จะยังคงรักษาบรรยากาศในการเดินหน้าของแต่ละส่วนให้อยู่ในแนวทางที่เหมาะสม มีการประเมินข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินงานตามแนวทางและระยะเวลาที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่นต่อไป