คึกคักทั้งจังหวัด! เทศกาลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีโชว์ของดีทุกอำเภอ

114

วันนี้(9 ต.ค.2561) ที่ สนามที่ว่าการอำเภอสนม จ.สุรินทร์ พัฒนาชุมชนจังหวัดได้จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนหมู่บ้าน และพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้านชุมชนบนพื้นฐานโดยมีนายคณัสชนม์  ศรีเจริญ นายอำเภอสนม เป็นประธาน พร้อมกันนี้มีนายบัณฑูรย์  ภวสุริยกุล พัฒนาการอำเภอสนม  กล่าวถึงคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้านชุมชนบนพื้นฐาน ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่า ซึ่งเป็นการ สรรหาให้กับหมู่บ้านชุมชน และประชาชนมีความสุข

ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวิต ของความเป็นอยู่ ประชาชนให้ทั่วถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่นมีความพร้อมบนอัตลักษณ์ เส้นทางแลนด์มาร์คจุดเช็คอินเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน ให้มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และสามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการ

โดยกลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นววิถี อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่บ้านพลับ  บ้านหนองขุนศรี  บ้านหนองหลัก  และบ้านสำโรง  โดยคณะทำงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับหมู่บ้านระดับอำเภอร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนในการจัดงานในครั้งนี้  ในงานยังมีการจัดการแสดงของแต่ละชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันและมีการออกร้านค้าของชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน อาหารพื้นบ้าน.นำมาแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ด้วยซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมาก และมีการแสดงการละเล่นของพื้นบ้าน เช่น หมอลำ. กันตรึมอีกด้วย

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ