ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 พร้อมเชิญชวนใส่เสื้อเหลือง

87

​มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เชิญชวนใส่เสื้อเหลือง และร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 พร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล การบรรยายปาฐกถาธรรมในหัวข้อพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 ต่อมนุษยชาติ​

อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม “ภัทรมหาราชสดุดี” ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. และเชิญชวนใส่เสื้อเหลือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 พร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลฯ โดยมีกำหนดการดังนี้
​วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
​เวลา 07.00 น. ​พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ หน้าสำนักงานอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี
เวลา 07.30 น. ​สวดทักษิณานุประทาน ณ ห้องโถงสำนักงานอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี​
​เวลา 08.15 น. ​ถวายภัตตาหารเช้า
​เวลา 08.30 น. ​ลงทะเบียนร่วมงาน ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี​
​เวลา 09.09 น. ​กิจกรรม “ภัทรมหาราชสดุดี”
​- VTR พระราชประวัติ
– VTR ประมวลภาพกิจกรรมเพื่อรัชกาลที่ 9 ตลอดปี 2560 ของวิทยาเขตปัตตานี
​- พิธีถวายพานดอกไม้สักการะโดยคณะ/หน่วยงาน
​- รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี อ่านกลอนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
​- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี นำกล่าวปฏิญาณตน
​- สงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 90 วินาที
​- ขับร้องเพลง ม.อ. ใต้ร่มพระบารมี
เวลา 10.30 น. ​เสร็จพิธี
เวลา 12.30 น. ​ปาฐกถาธรรมหัวข้อพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 ต่อมนุษยชาติ ณ ศาลาละหมาด
ม.อ.ปัตตานี
​จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและผู้สนใจร่วมจัดกิจกรรม “ภัทรมหาราชสดุดี” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ตามกำหนดการดังกล่าว.

​Download เอกสารข่าวได้ที่ http://pr.pn.psu.ac.th/King-Bhumibol.doc