ยังเคลียร์ไม่จบ! ‘กรรมการกลางฯ’ ผ่านแค่ 4 ‘ค้างอีก 2’ ไปต่อยังงัย!

241

ที่ประชุมคณะกรรมการกลางฯ ให้การรับรองคุณสมบัติ ‘กรรมการกลางฯ’ 4 คน จากการประชุม 2 ครั้ง ยังค้างอยู่อีก 2 คน รอ ‘มหาดไทยฟันธง’

วันที่ 10 ตุลาคม มีการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ศูนบ์บริหารกิจการอิสลามเฉลิมพระเกียรติ คลอง 9 หนองจอก มีวาระพิจารณาคือ การรับรองคุณสมบัติ คณะกรรมการกลางฯ จำนวน 2 คน ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือมาสอบถาม คุณสมบัติของตัวแทนจากปทุมธานี และราชบุรีว่า มีคุณสมบัติขัดต่อกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและถวายฎีกาขัดค้านคุณสมบัติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกลางฯ เห็นว่า คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการกลางฯตัวแทนทุมธานี และราชบุรี ไม่มีคุณสมบัติขัดต่อกกฎหมาย แม้จะมีเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบ แต่กระบวนการไม่เสร็จสิ้น หากมีความผิดก็ว่าไปตามกระบวนการ

ทั้งนี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการกลางฯ 6 จังหวัดถูกร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติ ประกอบด้วย ตัวแทนจากนราธิวาส ภูเก็ต เชียงราย กรุงเทพมหานคร ราชบุรี ปทุมธานี ยังไม่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตามขั้นตอน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการกลางฯ เมื่อเดือนกันยายน ได้มีการพิจารณาหนังสือที่กระทรวงมหาดไทย ทำถึงคณะกรรมการกลางฯ ขอให้รับรองคุณสมบัติของคณะกรรมการกลางฯ 3 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต เชียงราย และกรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการกลางฯ รับรอบคุณสมบัติกรรมการกลางฯ จากภูเก็ต และเชียงราย แต่ไม่ได้มีการลงมติ ตัวแทนจากกรุงเทพฯ หลังจากมีการอภิปรายท้วงติงจากกรรมการกลางฯ บางคน

จากการประชุม 2 ครั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการกลางฯ ได้รับรองคณะกรรมการกลางฯ จาก 4 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต เชียงราย ราชบุรี และปทุมธานี กรุงเทพมหานคร ยังไม่มีการลงมติ ส่วนจังหวัดนราวาส กระทรวงมหาดไทย ไม่ดีมีหนังสือสอบถามเข้ามา

อย่างไรก็ตาม อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติ เป็นของกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการกลางฯ เพียงแต่รับรองเบื้องต้นเท่านั้น อยู่ที่ดุลยพินิจของกระทรงมหาดไทยว่า จะนำรายชื่อเสนอเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยหรือไม่