เด็ก14ยอมรับ ขโมยเงิน 12,000 ผู้ใหญ่บ้านแค่เคลียร์ เปล่าทุบตีเด็ก

ผู้ใหญ่บ้าน ทุ่งยางแดงแจง เปล่าทุบตีเด็ก 14 ระบุแค่เคลียร์ เจ้าของเงินเป็นคนตี ด้านเด็กยอมรับขโมยเงิน 12,000 แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหน