ชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถีสำโรงทาบ

244

พัฒนาการชุมชนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินโครงการจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์โอทอป เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก –เมืองรอง และระดับชุมชน

วันนี้ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลาลา 16.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ทางพัฒนาการอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ได้พิจรณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายจาก 17 พื้นที่ รวม 85 หมู่บ้าน มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้าง และพัฒนาอาชีพในชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและต่อยอด ระดับผลิตภัณฑ์โอทอป และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเปลี่ยนเป็นรายได้ ซึ่งทางพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรงทาบได้นำเสนอวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าและบริการของแต่ละชุมชนท่องเที่ยวโทอป นวัตวิถีขึ้น จำนวน 5 หมู่บ้าน ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย คือ บ้านบก หมู่ 8 ตำบลกระออม, บ้านโคกสะอาดหมู่ 9 ตำบลหนองฮะ, บ้านตะเคียน หมู่ 9 ตำบลสำโรงทาบ, บ้านสองหนอง หมู่ 4 ตำบลเกาะแก้ว, และบ้านแก้วพัฒนา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

โดยมีผู้ผลิตประกอบการโอทอป ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี จำนวน  20  ราย มาตั้งบูตเข้าร่วมงาน  โดยมี นางสาวฉัตรรวี  ภาสตโรจน์  พัฒนาการอำเภอสำโรงทาบ  กล่าวรายงานถึงการจัดงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว “โอทอป นวัตวิถี”  และ นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบเป็นประธานพิธี  และเยี่ยมชมบูตของชุมชน ผู้ผลิตสินค้าโอทอปของหมู่บ้านมาจำหน่ายในงานนี้ด้วย

ในงานนี้ ได้มีจัดการแสดงเดินแบบผ้าไหมของชุมชนชาวอำเภอสำโรงทาบ เป็นชุดการแต่งกายของชาว “กูย” หรือ กวย  หรือ “ส่วย” ด้วย…../

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ