กระหึ่ม!งานดาวะห์โลกที่ยะลา รถไฟทุกขวนจอด’สถานีตาเซะ’คน 2แสนคนร่วม

3116

รถไฟสายใต้ทุกขบวนหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีตาเซะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาประกอบศาสนพิธี (โยร์,อิสตีมะฮ์) ดะวะห์โลก คาดมีผู้เข้าร่วมทั่วโลก 200,000 คน โดยจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 ต.ค 61

วันนี้ (18 ตุลาคม 2561) นายอาดัม ดาเระมูซอ อามีร (หัวหน้า) มัรกัสตาเซะ เปิดเผยว่า ตามหนังสือศูนย์ดะวะห์ดับลิฆยะลา ที่ พิเศษ 1/2561 ลง 30 ก.ย.61 ร้องขอให้ขบวนรถด่วน/รถเร็ว หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีตาเซะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาประกอบศาสนพิธี (โยร์-อิสตีมะ) ซึ่งสถานที่ประกอบศาสนพิธีตั้งอยู่ใกล้สถานีตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา “การรถไฟฯ โดยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ได้มีโทรเลขอนุมัติเลขทึ่ 55 ลง 05 ต.ค.61 ใจความว่า เฉพาะวันที่ 18,19,20,21,22,23 ต.ค.61 รวม 6 วัน ที่ขบวนรถไฟดังกล่าวจะหยุดรับส่งผู้โดยสาร ที่สถานีรถไฟตาเซะ”

สำหรับขบวนรถไฟที่จะหยุดรับส่งผู้โดยสาร ประกอบด้วยขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก สถานีตาเซะ ถึง 08.38 น.ออก 08.39 น.ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37 กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก สถานีตาเซะ ถึง 09.18 น.ออก 09.19 น.ขบวนรถเร็วที่ 169 กรุงเทพ – ยะลา สถานีตาเซะ ถึง 11.12 น.ออก 11.13 น.ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 41 กรุงเทพ – ยะลา (ดีเซลราง/สปรินเตอร์) สถานีตาเซะ ถึง 14.24 น.ออก 14.25 น.ขบวนรถเร็วที่ 170 ยะลา – กรุงเทพ สถานีตาเซะ ถึง 12.42 น.ออก 12.43 น.ขบวนรถเร็วที่ 172 สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ สถานีตาเซะ ถึง 13.33 น.ออก 13.34 น.ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 42 ยะลา – กรุงเทพ (ดีเซลราง/สปรินเตอร์) สถานีตาเซะ ถึง 15.01 น.ออก 15.02 น.ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 38 สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ สถานีตาเซะ ถึง 16.16 น.ออก 16.17 น.

นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลาและประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกที่มาร่วมงานดะวะห์โลกครั้งนี้ และเพิ่มความสะดวกกับผู้มาร่วมงาน ทางธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส นำรถโมบาย Krungthai on the move ซึ่งเป็นรถที่มีตู้ ATM เคลื่อนที่ และศูนย์ติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ Ais สาขายะลา ได้ติดตั้งสัญญาณครอบคลุมทุกพื้นที่ในงาน พร้อมให้บริการตลอดงานด้วย

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า จะมีมุสลิมสายดาวะห์ จากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานประมาณ 200,000 คน

ผู้สื่อข่าว : นิแอ สามะอาลี
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา