“ท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี” กาบเชิง สุดยอดของดีชายแดนช่องจอม

231

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี ตลาดชายแดนช่องจอม เพื่อเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ที่เชิ่อมโยงผลิตภัณฑ์โอทอป เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก –เมืองรอง และระดับชุมชน

วันนี้ที่ 20 ตุลาคม 2561  ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป บริเวณตลาดการค้าชายแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ติดเขตชายแดนไทย เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้าง และพัฒนาอาชีพในชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและต่อยอด ระดับผลิตภัณฑ์โอทอป และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเปลี่ยนเป็นรายได้ ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบเชิง ได้นำเสนอวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าและบริการของแต่ละชุมชนท่องเที่ยวโทอป นวัตวิถีขึ้นให้เป็นที่รู้จักกัน โดยมีผู้ผลิตประกอบการโอทอป ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี จำนวน  20  ราย มาตั้งบูตเข้าร่วมงาน

โดยมีนายสุทธิโรจน์  เจริญธนะศักดิ์  นายอำเภอกาบเชิง  กล่าวรายงานถึงการจัดงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว “โอทอป นวัตวิถี”  และ นายประภัสสร  มาลากาญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธี  พร้อมกับได้เยี่ยมชมบูตของชุมชน ผู้ผลิตสินค้าโอทอปของหมู่บ้านมาจำหน่ายในงานนี้ด้วย