จุฬาราชมนตรี เป็นประธาน วางรากฐานก่อสร้างมัสยิด’ดารุ้ลมูฮาญีรีน’ เคหะบางพลี

671

จุฬาราชมนตรี เป็นประธาน วางรากฐานก่อสร้างมัสยิด’ดารุ้ลมูฮาญีรีน’ เคหะบางพลี ร่วมก่อตั้งโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

วันที่ 21 ตุลาคม นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้เป็นประธานวางรากฐานมัสยิดดารุ้ลมูฮาญีรีน เคหะบางพลี โดยฮัจยีอิสมาแอล บินซะและฮ์ เจ้าของร้านสินธร สเต็กเฮาส์ เป็นประธานจัดงาน มีผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก อาทิ นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ คุณศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, คุณสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศบาลตำบาลบางเสาธง คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทปราการ ร่วมงานคับคั่ง

ชุมชนมุสลิมเคหะบางพลี เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มาจากต่างจังหวัดมาก่อร่างสร้างตัว และจัดสร้างมัสยิดขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางทางศาสนา และกิจกรรมทางสังคม โดยการช่วยเหลือของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ มัสยิด ก่อตั้งเมื่อปี 2534 จดทะเบียนปี 2539 จนปี 2561 เกิดชำรุดทรุดโทรม จึงรื้อเพื่อก่อสร้างใหม่ โดยจัดพิธีวางรากฐานในวันนี้

ด้วยบุคคลากรที่มีไม่มากนัก แต่งานวางรากฐานมัสยิดหลังใหม่ สำเร็จลุล่วงอย่างสวยงาม โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม เป็นตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี

ขอเรียนเชิญทุกท่านช่วยบริจาคเพื่อก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้ หมายเลขบัญชี กสิกรไทย 0441522304

oznor
oznor

oznor
sdr
sdr
oznor
sdr
dav
dav
dav
dav