‘ประชาชาติ’ ชูสังคมพหุวัฒนธรรม เฟ้นส่งผู้สมัคร 250 เขต

139

ว่าที่หัวหน้าประชาชาติ ยันมีเวลาพอ หาสมาชิก-หาผู้สมัคร สู่การเลือกตั้ง พร้อมส่งมากกว่า 250 เขต ย้ำชูสังคมพหุวัฒนธรรม

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ว่าที่หัวหน้าพรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณารับรองการจดทะเบียนพรรคอย่างเป็นทางการ โดยมั่นใจว่า มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการหาสมาชิกพรรค ตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัคร และคัดเลือกตัวผู้สมัคร ส.ส. ซึ่งมีอดีต ส.ส.,อดีต ส.ว.เข้าร่วมงานแล้วจำนวนมาก ซึ่งหวังจะส่งผู้สมัครให้ได้มากที่สุด แม้จะไม่ครบทั้ง 350 เขต แต่น่าจะไม่น้อยกว่า 250 เขต

นอกจากนี้ ยังย้ำจุดยืนของพรรคว่าจะชูสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่มีการแบ่งแยก ดูแลทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม เคารพกฎหมาย มีความรักความสามัคคี เพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติ