งาน OTOP นวัตวิถี’ท่าตูม’อัตลักษณ์ท้องถิ่นสวยงาม

193

วันนี้(26 ต.ค.2561) เวลา 18.00 น. ที่สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547  อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ว่าที่ร้อยตรีประกอบ  ทรงพระ ปลัดอาวุโส แทนนายอำเภอท่าตูม เป็นประธานเปิดเทศกาลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอท่าตูม จ.สุรินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ นำเสนออัตลักษณ์ และผลการพัฒนาให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่ง อ.ท่าตูม แห่งนี้ มีชื่อเสียงการเลี้ยงช้าง ตะขอช้างและผลิตภัณฑ์กำไลทำจากงาช้าง ที่มีเอกลักษณ์สวยงามวิจิตรเฉพาะถิ่น ส่วนผ้าไหมก็มีความสวยงามประณีตตามแบบผ้าไหมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์

แนวคิดพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ จากเดิมที่เน้นผลักดันสินค้าไปขายนอกชุมชนโดยหน่วยงานภาครัฐ จึงได้นำแนวคิด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จากการดึงเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้มาเยือน มาท่องเที่ยวในชุมชน และเป็นการกระจายสินค้าเพื่อให้เกิดรายได้ มีอาชีพเสริม ที่สำคัญ จะส่งผลทำให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว ลดการไปจำหน่ายสินค้านอกชุมชน ดังนั้น การดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการผสมผสานแนวความคิดสร้างสรรค์ เชื่อโยงการท่องเที่ยวและบริการเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งขอชุมชนให้มีความมั่นคงยั่งยืน

จังหวัดสุรินทร์มีหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการฯ ในพื้นที่ 17 อำเภอ 85 หมู่บ้าน มีชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าตูม จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านตาทิตย์  หมู่8  ตำบลกระโพ / บ้านตากลาง  หมู่ 13, และ หมู่ 9 ตำบลกระโพ / บ้านหนองบัว  หมู่ 14  ตำบลกระโพ / บ้านโสมน  หมู่ 11  ตำบลพรมเทพ /และบ้านตาโต  หมู่ 16  ตำบลพรมเทพ โดยอำเภอท่าตูม ได้จัดให้มีเทศกาลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2561

ซึ่งมีกิจกรรม ประกอบไปด้วย การจัดแสดงผลงานของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 5 ชุมชน พร้อมกิจกรรมท่องเที่ยว จุดท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก การจำหน่ายผลิตผลของครัวเรือนสัมมาชีพ การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงของศิลปะดนตรีของชุมชนท่องเที่ยว ส่งผลให้งานมีความหลากหลายน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมและเลือกซื้อสินค้าของชุมชนอีกด้วย

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ