เตือนภาคใต้! พายุโซนร้อนความรุนแรงเท่าแหลมตะลุม เตรียมถล่ม

79

แจ้งเตือนพี่น้อง ชาวใต้ ทั้งหมดเตรียมตัว เตรียมใจ ระวังพายุโซนร้อน ความรุนแรง อาจจะเท่า แฮเรียต ที่เคยเข้าแหลมตะลุมพุก ในช่วงวันที่ 19-21พฤศจิกายนนี้

และความรุนแรงอาจถึงระดับพายุไต้ฝุ่นได้ เนื่องจากความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางเฉลี่ยถึง120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ส่งผลให้เกิด คลื่นซัดฝั่ง สตอร์มเซิรส สูงถึง5-6 เมตร

จากแบบจำลอง ECMWF ยุโรป ซึ่งมีความแม่นยำสูง อุตุสากลโลกใช้คาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าแม่นยำได้ถึง10 วัน (โดยเส้นทางพายุโซนร้อนกึ่งไต้ฝุ่นนี้ ทิศทางมุ่งตรง สู่ สุราษฎ์รธานี ชุมพร)

และถ้ามาตามคาดการณ์ = ภาคใต้ท่วมใหญ่ทั้งนี้หากมีเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทันที