‘วันนอร์’คุย ‘ประชาชาติ’ความนิยมติดท็อปเทน

1135

หัวหน้าประชาชาติ เสนอแนวคิดพหุวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาประเทศที่สันติ ยั่งยืน คุยมีความนิยมติดท็อปเทน

วันที่18 พ.ย.ได้มีการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาชาติ ครั้งที่ 2/2561 และการแถลงข่าวเปิดตัวพรรค ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคปาฐกถาหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม พลังสร้างชาติ”  มัการบรรยายหัวข้อ “สร้างอนาคตด้วยการคืนสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีให้ประชาชน”  โดยพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคฯ และปาฐกถาว่าด้วย “การศึกษาที่ดีคือจุดเปลี่ยนประเทศไทย โดย ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม

รวมทั้งการเปิดตัวสมาชิกพรรคและผู้ร่วมอุดมการณ์พรรคประชาชาติ การประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติม และการเลือกกรรมการสรรหาผู้สมัคร และการแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์

ที้งนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่าข้อเสนอแนวคิดพหุวัฒนธรรม มุ่งเน้นความสันติ ไม่แบ่งแยกแม้แตกต่าง แต่ก็เกิดความสมดุล ยุติธรรม จะได้เลิกหวาดระแวงกัน และเผยว่าเพียง 2 สัปดาห์ มีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติ เกือบ 1 หมื่นคนแล้ว เชื่อว่าพรรคจะมีคะแนนนิยมอยู่ใน 10 อันดับแรกของพรรคการเมือง ทั้งนี้ ยังเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเป็นตัวของตัวเอง เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญของประเทศ เป็นการเลือกและเปลี่ยนอนาคต พร้อมกันนี้ยังระบุการเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงก็การสนับสนุนการกระจายอำนาจ เพราะประโยชน์ที่แม้จริงจะตกอยู่กับประชาชน โดยทางพรรคสนับสนุนเรื่องนี้

หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวว่า พรรคมีความพร้อมเต็มที่ในการเลือกตั้ง ตอนนี้ได้จัดตัวผู้สมัครไว้แล้วประมาณ 160 เขต โดยมีเป้าว่าจะส่งประมาณ 200 เขต

‘การที่จะมีการเลื่อนการเลือกตั้ง หากอยู่ในกรอบ 150 วันตามกฎหมายก็อยู่ในวิสัยที่พอจะยอมรับได้’หัวหน้าประชาชาติ กล่าว