นายกฯ ถก ครม.สั่ง กยท.เร่งช่วยชาวสวนยาง หลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ

145

นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะ ประชุมครม.พิจารณามาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง โดยจะเสนอเงินให้เกษตร1,800 บาทต่อไร่ ชดเชยราคาตกต่ำ ภายใต้วงเงิน 18,604 บาท และจะพิจารณากฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน วันนี้(10พ.ย.)มีวาระที่น่าสนใจคือการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะเสนอมาตรการช่วยเหลือสวนยาง และ ช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยาง คนกรีดยางภายใต้วงเงิน 18,604.95 ล้านบาท ตามที่นายกรัฐมนตรี สั่งการให้หามาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางให้ได้ภายใน 7 วัน แบ่งการช่วยเหลือเป็นเงิน 1,800 บาทต่อไร่ ไม่เกินรายละ 15 ไร่ แบ่งจ่ายกับเจ้าของสวน 1,100 บาท หรือ ร้อยละ 60 ของเงินชดเชยเพื่อช่วยยางพาราตกต่ำ คนกรีด 700 บาท หรือสัดส่วนร้อยละ 40 ของเงินจ่ายยางพาราตกต่ำ

และคาดว่าในที่ประชุมจะมีการพิจารณาเรื่องการให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มในตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ โดยนำน้ำมันปาล์มดิบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมก๊าซธรรมชาติสำหรับผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงและราชบุรี ทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อหน่วย จากที่ใช้ก๊าซธรรมชาติต้นทุนอยู่ที่ 3 บาทต่อหน่วย โดยหลัง ครม. มีมติเห็นชอบแล้วจะเร่ง ปรับเครื่องจักรเริ่มเดินเครื่องในเดือนมกราคม 2562 และดูดซับสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ได้ครบทั้งหมดที่รับซื้อคือ 160,000 ตัน ภายใน 6 เดือน ระบายน้ำมันปาล์มดิบได้ถึงเดือนละ 30,000 ตัน

ขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จะเสนอพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เข้าที่ประชุมอีกครั้งหลังนายกรัฐมนตรี เคยสั่งให้ฝ่ายกฎหมายไปทบทวนรายละเอียด เรื่องการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ

ก่อนการประชุมนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”ศาสตราจารย์กิตติคุณ ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “งานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561” และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยนำคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “โครงการเดินวิ่ง 125 ปี6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย”