มัสยิดกมาลุ้นคึกคัก! บิ๊กตู่ขอบคุณต้อนรับอบอุ่น ฝากช่วยแก้ 3 จังหวัดใต้สู่สันติ

529

นายกฯ ตรวจเยี่ยมการแก้ปัญหาจราจรโซนกรุงเทพฯตะวันออก แวะเยี่ยมมัสยิด กมาลุ้ลอิสลาม ได้รับการต้อนรับอบอุ่น เจ้าตัวขอช้วยแก้ 3 จังหวัดชายแดนใต้สู่สันติสุข

วันที่ 22 พ.ย. ตั้งแต่เวลาประมาเวลา 07.45 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการจราจรฝั่งกรุงเทพตะวันออก โดยได้เยี่ยมโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ ร่วมกิจกรรมมอบหมวกกันน็อกให้แก่ตัวแทนนักเรียนเพื่อส่งเสริมวินัยจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง

จากนั้น นายกรัฐมนตรีลงเรือจากท่าเรือวัดศรีบุญเรืองไปยังท่าเรือศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ เขตสะพานสูง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคลองแสนแสบ ในเรื่องการควบคุมเสียง ส่วนต่อขยายทางน้ำ และมลพิษทางน้ำ เป็นต้น ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการเตรียมเพิ่มเส้นทางเดินเรือฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ผ่านคลองแสนแสบ จากท่าเรือวัดศรีบุญเรือง สำนักงานเขตมีนบุรี ระยะทางรวมประมาณ 10 กิโลเมตร เพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ตลอดแนวถนนรามคำแหง และสามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างท่าเรือ สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู บริเวณเขตมีนบุรีรวมทั้งรถโดยสารประจำทางได้อีกด้วย

โดยให้บริการใน 2 ระยะ คือ ระยะแรก ช่วงวัดศรีบุญเรือง-ท่าเรือเดอะพาซิโอ ทาวน์ รามคำแหง มีกำหนดเปิดให้บริการเดือนมกราคม 2562 และระยะที่ 2 ช่วงวัดศรีบุญเรือง-ท่าเรือมีนบุรี มีกำหนดเปิดให้บริการช่วงกลางปี 2562


จากนั้นเวลา 10.20 น. นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ที่มาจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และและสินค้าเกษตรของดี เขตคลองสามวา ณ ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม ซึ่งเป็นชุมชนชานเมืองที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคลองแสนแสบโดยอาศัยหลักคำสอนทางศาสนามาประยุกต์กับงานพัฒนาสังคม ตามคำสอนของศาสนาอิสลามที่เน้นว่าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธา โดยจุดเริ่มต้นเริ่มจากครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประพาสคลองแสนแสบในวันที่ 20 กันยายน 2537 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดชมรมรวมใจภักดิ์รักษ์คลองแสนแสบ เพื่อทำกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแสนแสบและเป็นที่มาของ วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ จนถึงทุกวันนี้

พล.อ.ประยุทธ์ ได้เขียนข้อความในสมุดเยี่ยมของมัสยิดกมาลุ้นอิสลาม คลองสามวา ระบุว่า ขอบคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันนี้ ทั้งอิหม่าม ผู้นำศาสนา ประชาชนในพื้นที่ทุกคน เราต้องแสวงหาการอยู่ร่วมกันด้วยสันติวิธี ทั้งในพื้นที่ของเรา และสนับสนุนการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่สันติโดยเร็วที่สุด รัฐบาลจะดูแลทุกวิถีทางขอให้ช่วยกัน

สำหรับจุดสุดท้าย นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมตลาดมีนบุรี 1 ใน 4 แห่งของกรุงเทพมหานครที่ได้รับรองมาตรฐานการพัฒนาสู่การเป็น พรีเมียมมาร์เกต และพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าด้วย