“สมชัย”โผ ซบ ปชป.ชี้ อุดมการณ์ ตรงกัน ลั่นขอวิพากษ์การเมืองไม่ยั้ง

165

“สมชัย “อดีต กกต.สวมเสื้อ ปชป.ชี้ มีอุดมการณ์ตรงกัน และ เป็นพรรคการเมือง ที่ทำเพื่อประชาชนได้ดีที่สุด แบะท่า ขอลงเลือกตั้ง ถิ่นเกิด สมุทรสาคร หรือ กทม. ตั้งธง อาสา แก้รัฐธรรมนูญ และ ขอวิพากษ์วิจารณ์การเมือง อย่างเต็มที่

วันนี้ (25พ.ย.) เมื่อเวลา 14.00 น. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตลอดชีพ โดยสวมเสื้อผ้าใหมสีแดงเลือดหมูตัวเดียวกับวันที่ถูกปลดออก จากกกต. โดยเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นเสื้อที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต โดยมีนายสรรเสริญ สะมะลาภา รองหัวหน้าพรรค กทม.ให้การต้อนรับ พร้อมกับสวมเสื้อแจ็กเก็ตสีฟ้าสัญลักษณ์พรรคให้กับนายสมชัย

ทั้งนี้นายสรรเสริญ ระบุว่า นายสมชัยได้รับการทราบทามจากหลายพรรค แต่ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิ
ปัตย์ เพราะมั่นใจในตัวพรรค และอุดมการณ์ ซึ่งพรรคจะวางตำแหน่งในพรรคประชาธิปัตย์ ให้นายสมชัยสามารถทำ
ประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ประชาชนได้อย่างสูงสุด

ขณะที่นายสมชัยให้เหตุผลที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเห็นว่าเป็นพรรคที่ทำหน้าที่เพื่อประชาชนได้ดีที่สุด และมี
อุดมการณ์ตรงกับแนวคิดของตน พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกพรรคไม่ว่าจะพรรคใดก็ตามเพื่อมีส่วน
ร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้นผ่านการเสนอนโยบายกับพรรคการเมือง ซึ่งตนยืนยันว่ามาสมัคร
พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มุ่งหวังอะไร แต่เป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ไม่
ได้ทำให้ตนมีสิทธิเหนือคนอื่น

ส่วนจะดำเนินกิจกรรมอะไรในพรรคนี้ เป็นเรื่องที่ทางผู้บริหารพรรคจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะใช้ตนทำอะไร ซึ่งโดยส่วน
ตัวสนใจที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นกติกาสูงสุดของบ้านเมือง เพราะยังมีหลายประเด็นที่ไม่สามารถ
พัฒนาประชาธิปไตยได้อย่างยั่งยืน แต่เป็นกฎหมายที่เขียนขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราว ตอบปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น โดยคน
ร่างออกแบบรับธรรมนูญและกฎหมายลูกเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเป็นปัญหาระยะยาว ดังนั้นจากความรู้ที่มีอยู่
หน้าที่ของพรรคการเมืองต้องช่วยเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมและกฎหมายประกอบ ให้เป็นกฎหมายที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยจะเสนอเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักต่อผู้บริหารพรรคต่อไป

นายสมชัยกล่าวว่ายังไม่คิดเรื่องการจะลงรับสมัครเลือกตั้งหรือไม่ แต่ถ้าถามความพร้อมโดยส่วนตัวแล้วเกิดที่สมุทรสาคร ถ้ามีที่ว่างและพรรคเห็นว่าตนเหมาะสมตนก็พร้อม ตนเรียนหนังสือ และ ทำงานเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในกทม.ถึง 30 ปี ดังนั้นพื้นที่กทม.ก็เป็นพื้นที่ ที่ให้ความสนใจ แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพรรคจะพิจารณาว่าเหมาะ สมในส่วนไหน หรือพรรคอาจจะเห็นว่าไม่เหมาะกับการสมัครรับเลือกตั้งให้ช่วยทำงานด้านอื่นๆก็พร้อม หรือเห็นว่า เก็บไว้ให้พูดกับประชาชนและสื่อมวลชนดีกว่าก็เก็บไว้ได้ หรือพรรคบอกว่านานๆค่อยฟังความเห็นที ตนก็ทำงาน
อาชีพของตนเองไปตามปกติ อย่ามองว่าตนจะเรียกร้องใดๆ ตนไม่มีข้อเรียกร้องใดๆกับพรรคทั้งสิ้น เพราะการทำ
ประโยชน์ให้บ้านเมืองไมได้หมายถึงการลงเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว แค่ความคิดที่เสนอก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมก็ถือว่าได้ทำเพื่อประเทศแล้ว

“ขณะนี้ยังไม่ถือว่าผมเข้าสู่เส้นทางการเมืองเป็นเพียงการสมัครสมาชิกเท่านั้นเพราะเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมเนื่อง
จากอายุมากแล้ว พ้นจากตำแหน่งกกต.มานานพอสมควรแล้ว และไม่มีกฎหมายห้ามว่าเป็นสมาชิกพรรคไมได้ และ
เชื่อว่าหลังกจากสมัครสมาชิกแล้วจะทำให้การเสนอความเห็นผ่านพรรคมีน้ำหนักมากขึ้น ให้พรรคดำเนินนโยบายที่
ประโยชน์กับประชาชน”

นายสมชัยยังคงยืนยันว่าแม้จะสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้ว แต่บทบาทในการเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็น
ต่างๆยังคงเหมือนเดิม พร้อมวิจารณ์ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่เว้นแม้แต่กรณีของพรรค หากมีอะไรที่ไม่เหมาะสมก็จะให้
ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงผู้มีอำนาจในบ้านเมืองด้วย เพราะตนวิจารณ์มาทุกยุคทุกสมัยจะไม่เปลี่ยนไปจาก
เดิม เพียงแต่สังคมอาจมีความหวาดระแวงในการให้ความเห็นของตนมากขึ้น เพราะก่อนหน้านี้ไมได้เป็นสมาชิกรพร
คการเมือง แต่ตอนนี้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้ว