ข้าราชการทุกหมู่เหล่าพร้อมประชาชนรับเสื้อยืดพระราชทาน

61

ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พร้อมประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ เข้ารับเสื้อยืดพระราชทานกิจกรรมปั่น BIKE อุ่นไอรัก

เมื่อเวลา 08.00 น.  วันที่  2 ธ.ค.61 ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์  นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก แก่ข้าราชการทุกหมู่เหล่า แลประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม อนุญาต  ให้จัดขึ้นในวันที่  9 ธ.ค.61 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม  ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดี และปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชน รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ กำหนดเส้นทางการปั่นไว้  2 ระยะ คือ เส้นทางหลักระยะทาง 33  กิโลเมตร และเส้นทางรองระยะทาง 9.5 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยจะมีการ ซ้อมย่อยใน วันที่  2 ธันวาคม 2561 และการซ้อมใหญ่ในวันที่  6 ธันวาคม 2561 ไปตามเส้นทางจริงเพื่อเป็นการสำรวจเส้นทางและรับทราบปัญหาอุปสรรค เพื่อที่จะนำมาแก้ไขและปรับปรุง ในวันปั่นจริงอีกด้วย

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ