พสกนิกรปัตตานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

27

พสกนิกรในจังหวัดปัตตานี จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมในกิจกรรมเคารพธงชาติ และสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2561

 

 

วันนี้ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดปัตตานี กรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวง จังหวัดปัตตานี คณะทำงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะที่ 2 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย นักเรียนโรงเรียนบ้านรูสะมิแล โรงเรียนเทศบาล 5 โรงเรียนสาธิตอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมประมาณ 2,000 คน ร่วมในกิจกรรมเคารพธงชาติ และสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในงานประกอบด้วย ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมเคารพธงชาติ
รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ และกิจกรรมการขับร้องเพลง ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี

นอกจากนี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดนิทรรศการรอยพระบาทยาตราปัตตานี และนิทรรศการ 9 โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 เพื่อชาวปัตตานี ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2561 และคณะทำงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะที่ 2 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ได้จัดนิทรรศการฟาร์มตัวอย่าง และนำผลผลิตจากโครงการฟาร์มตัวอย่างมาจำหน่าย
ที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 4-9 ธันวาคม 2561 และคณะทำงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะที่ 2 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย
ได้นำรถครัวสนามมาทำอาหารกลางวันได้แก่ข้าวไข่เจียว และข้าวกะเพราไก่ ไข่ดาวแจกแก่ผู้ชมนิทรรศการ
วันละประมาณ 300 ชุด ในระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม2561 เวลา11.00-13.00 น. ด้วย.