ผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของให้เด็กนักเรียนยากจน

309

 

ผู้ใหญ่ใจดี มีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท จ.สุรินทร์ ผู้ใหญ่ใจบุญจาก อ.ดอนเจย์ดี  จังหวัดสุพรรณบุรี และกรุงเทพ  พร้อมด้วย มูลนิธิไต่ฮงกง (วัดจีน) จ.สุรินทร์ นำพวกอุปกรณ์กีฬา รองเท้า เสื้อผ้า ผ้าห่มต่างๆ และรถจักรยาน มามอบให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้ และด้อยโอกาส นอกจากนี้ยังมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุ และผู้ปกครองเด็กนักเรียนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ ได้มีผู้ใหญ่ใจดีจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท จ.สุรินทร์ ผู้ใหญ่ใจบุญจาก อ.ดอนเจย์ดี  จังหวัดสุพรรณบุรี และกรุงเทพ  พร้อมด้วย มูลนิธิไต่ฮงกง (วัดจีน) จังหวัดสุรินทร์  นำอุปกรณ์กีฬา, รองเท้า, เสื้อผ้า ผ้าห่มกันหนาว  และรถจักรยานสองล้อ  มามอบให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้ และด้อยโอกาสที่โรงเรียนแห่งนี้ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้อีกด้วย

นายศุภาร กระจายศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ บอกว่าโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ ให้บริการการศึกษาแก่เด็กนักเรียนอนุบาล –ประถมปีที่  6  ได้แก่  4 หมู่บ้าน ในเขตให้บริการคือ บ้านกรูด บ้านหนองซำ, บ้านขุนอินทร์,  และบ้านนานวน  ได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท จ.สุรินทร์ ผู้ใหญ่ใจบุญจาก อ.ดอนเจย์ดี  จังหวัดสุพรรณบุรี และกรุงเทพ  พร้อมด้วย มูลนิธิไต่ฮงกง (วัดจีน) จ.สุรินทร์ นำพวกอุปกรณ์กีฬา รองเท้า เสื้อผ้า ผ้าห่มต่างๆ และรถจักรยาน มามอบให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้ และด้อยโอกาส ที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ จำนวน 150  คน  และผ้าห่ม เสื้อ ข้าวของเครื่อง อุปโภค บริโภค ก็ยังนำมาแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ  และ ผู้ปกครองเด็กนักเรียน  และประชาชนที่มารอรับการแจกจ่ายข้าวของจำนวนมาก มี เด็กนักเรียนมารับ  80% ของโรงเรียนเป็นเด็กที่ยากจน ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี และพี่ๆที่ปันรักให้น้องที่ได้สร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียน  ทั้งอุปกรณ์การเรียน และเงินทอดผ้าป่าโรงเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาให้มากที่สุด ขอบคุณผู้ใจบุญ และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ผอ.โรงเรียนกล่าว

ภาพ/ข่าว มนตรี เจริญศิริ ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ