THA2018งานใหญ่ส่งท้ายปี อลังการงานฮาลาล วาระความรู้-อาหาร 350 บูธ

146

งานใหญ่ส่งท้ายปี อลังการงานฮาลาล ครบเครื่องทั้งสาระสินค้าและอาหารกว่า 350 บูธ
‘Thailand Halal Assembly 2018’ 14-16 ธันวานี้ ที่ไบเทค บางนา
Hall 101-102, MR210-217