ประกาศ สุไหง-โกลก พื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม เฝ้าระวัง 4 ชุมชน

83

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประกาศ สุไหง-โกลก พื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม เฝ้าระวัง 4 ชุมชน เดือดร้อนแล้ว เกือบ 100 ครัวเรือน

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส (อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ประกาศให้พื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เป็นพื้นที่ประสบภัย หลังจากที่ในพื้นที่ จ.นราธิวาส มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำสุไหงโก-ลก ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก

โดยพบว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1 อำเภอ ผู้ประสบภัย 85 ครัวเรือน 418 คน ประกอบด้วย ชุมชนท่าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และพื้นที่หมู่ 3 ใน ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ทั้งนี้ ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ได้สนับสนุนเรือพร้อมอุปกรณ์ให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประกอบด้วย เรือท้องแบนอลูมิเนียม จำนวน 13 ลำ เครื่องยนต์เรือขนาด 40 แรงม้า 7 เครื่อง เรือท้องแบน PVC สีดำ 16 ลำ เสื้อชูชีพ 40 ตัว และถุงกระสอบทรายอีก 2,500 ใบ

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุด ระดับน้ำท่าในลุ่มน้ำ 3 สายหลัก ลุ่มน้ำโก-ลก ขณะนี้ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.06 เมตร ลุ่มน้ำสายบุรี ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 5.71 เมตร และลุ่มน้ำบางนรา ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.17 เมตร ส่วนจุดที่เฝ้าระวังในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก บริเวณเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ใน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าโรงเลื่อย ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนหัวสะพาน และชุมชนหลังด่าน