มุสลิมนับพันร่วมละหมาดญานาซะห์ อดีตประธานกอ.ฉะเชิงเทรา จุฬาฯเป็นประธาน

238

จุฬาราชมนตรีเป็นประธานฝังศพ อดีตประธานกอ.ฉะเชิงเทรา ขณะมุสลิมนับพันร่วมละหมาด

إنا لله وإنا إليه راجعون

ตามที่อาจารย์ฮูเซ็น บุตร ฮัจยีสุไลมาน อีซอ
ได้กลับคืนสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ตาอา