พิสูจน์ให้เห็นกับตา ชาวพม่าขุดน้ำมันเอง ขายเอง

2069

ชาวเมียนมาจำนวนมาก ขุดน้ำมันจากแผ่นดินเมืองมะกวย ด้วยตนเอง นำขายโรงกลั่นเอง ไม่มีนายทุนและรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง เป็นภาพที่ไม่มีให้เห็นในประเทศไทยหรือที่ใดในโลก

‘ปู’ ทรงกฤษณ์ ประกอบผล ผู้ดำเนินรายการ คนเบิกทาง ได้นำไปแหล่งขุดน้ำมันของชาวเมียนมาร์ ที่เมืองมะกวย อยู่ที่ตะวันตกเฉียงใต้ ของเนปิดอร์เมืองหลวงของเมียนมาร์ 100 กว่ากิโลเมตร

ภาพที่เห็น แหล่งผลิตน้ำมันของมะกวย เป็นทุ่งกว้างที่ชาวเมียนมาจับจองแท่นขุดคนละแท่น ดูดน้ำมันขึ้นมาเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับโรงกลั่น วิธีการขุดน้ำมัน ชาวมะกวยจะหย่อนท่อพีวีซี ความยาวประมาณ 2 เมตร ลงไปในหลุมขนาดเล็ก โดยมีรอกชักขึ้นชักลง ความยาวของเชือกที่หย่อนลงไปประมาณ 30-40 เมตร เมื่อท้องสัมผัสกับน้ำมันและน้ำ ก็จะดึงท่อขึ้นมา ปล่อยน้ำออกไปก่อน เมื่อเหลือน้ำมันจึงเก็บไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้ ทำซ้ำๆกันตลอดวัน

น้ำมันที่แต่ละคนขุดขึ้นมาวันละประมาณ 1 ถัง 200 ลิตร บางคนอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตามศักยภาพของแต่ละคน เฉลี่ยนน้ำมันดิบ 1 ถัง 200 ลิตร เมื่อนำไปขายยังโรงกลั่นประมาณ 2,000 บาท

หลังการขุดน้ำมันในช่วงเย็นชาวบ้านก็จะทยอยนำน้ำมันไปส่งยังโรงกลั่น บางคนก็นำขึ้นรถกระบะ ใส่รถมอเตอร์ไซด์ และยังมีบางคนที่นำขึ้นเกวียนไปส่งยังโรงกลั่น

แหล่งน้ำมันที่มะกวย เป็นแหล่งน้ำมันที่ชาวบ้านบริหารกันเอง ขุดเจาะกันเอง และได้รับผลประโยชน์กันเอง โดยที่รัฐไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยว
พิสูจน์ให้เห็นความจริงว่า ชาวเมียนมารื ขุดน้ำมันกันเองจริงๆ

‘ปู’ ทรงกฤษณ์ ประกอบผล ผู้ดำเนินรายการ คนเบิกทาง
เส้นทางสู่เมืองมะกวย
ทุ่งขุดเจาะน้ำมัน
ชาวพม่ากำลังขุดน้ำมัน
บรรทุกเกวียนไปขาย