กก.ฝ่ายยาเสพติด ตั้งเป้า 4 ปีแก้ปัญหาเยาวชนติดยาครึ่งประเทศ

369

คณะกรรมการป้องปรามฝ่ายยาเสพติด คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ประชุมจัดตั้งโครงการ รัฐ-ราษฎร์ ร่วมใจ ชุมชนมุสลิมไทยปลอดยาเสพติด ดึงทุกฝ่ายร่วมมือ ตั้งเป้า 4ปี บำบัดเยาวชนติดยาเสพติดครึ่งประเทศ

คณะกรรมการป้องปรามฝ่ายยาเสพติด คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ประชุมนัดแรก มีนายประดิษฐ์ นิมา กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายป้องปรามยาเสพติด เป็นประธานการประชุม โดยมี พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล พล.อ.สมโภชญ์ เงินเจริญ อ.ประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้มีวาระการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนมุสลิมทั่วประเทศ โดยจะดึงภาครัฐ อาทิ ปปส. ตำรวจ ภาคมุสลิม อาทิ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มัสยิด อิหม่าม ชุมชน ตลอดจนผู้ปกครองเข้าร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยจัดตั้งโครงการรัฐ-ราษฎร์ ร่วมใจ ชุมชนมุสลิมไทยปลอดยาเสพติด

‘ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่บ่อนทำลายประเทศไทย และประชาชน ซึ่งในชุมชนมุสลิม ก็เหมือนชุมชนอื่นที่มีเยาวชนติดยาเสพติดจำนวนมาก โครงการรัฐ-ราษฎร์ ร่วมใจ ชุมชนมุสลิมไทยปลอดยาเสพติด คณะกรรมการฯจะให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะชุมชนให้เข้ามาตระหนักถึงปัญหา และร่วมกันแก้ปัญหาโดยจะเน้นการบำบัดแก่เยาวชนที่ติดยาเสพติด เพื่อให้กลับตัวเป็นคนดี เป็นพลังของสังคม แต่ถ้าคนใดไม่ยินยอมที่จำบำบัด ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย’ นายประดิษฐ์ นิมา กล่าว

ประธานฝ่ายป้องปรามเยาสพติด คณะกรรมการกลางฯ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดทุกฝ่ายต้องช่วยกันจึงจะประสบความสำเร็จ ซึ่งจากที่เห็นท่าทีในที่ประชุม และการที่เข้าร่วมมือกันของหลายฝ่าย ก็มั่นใจว่า ในระยะเวลา 4 ปีของการทำงานของคณะกรรมการฯ จะแก้ปัญหาให้ได้ครึ่งหนึ่งของประเทศไทย เพื่อให้ชุมชนมุสลิมปลอดยาเสพติด ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม

ด้านพล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช กล่าวว่า ช่วงนี้ยาเสพติดระบาดมาก จะเห็นได้จากการที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมล็อตใหญ่ๆ ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการเข้มงวดกวดขันการเฝ้าระวังและจับกุม

‘การแก้ปัญหาโดยที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมนับเป็นเรื่องที่ดี จะช่วยทำให้การลดผู้ติดยาเสพติดทำได้ดีขึ้นและลดจำนวนได้มาก’ พล.ต.ต.ชยพล กล่าว

พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
อ.ประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี

dav