พระราชทานดอกไม้-ตะกร้าเยี่ยมไข้ ทหารพรานบาดเจ็บเหตุระเบิดที่ยะลา

35

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญดอกไม้พระราชทาน และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด จังหวัดยะลา

วันนี้ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๑.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญดอกไม้พระราชทาน และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ นายดอปา ลาเดะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ นายมะนาเซ สือนอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรักษาความสงบ อาสาสมัครทหารพราน ศักรีหยา แขกพงค์ พลปืนเล็ก กองร้อยทหารพราน ๔๗๐๕ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๔๗ และอาสาสมัครทหารพราน อรรถพล เกตุชู ผู้ช่วยพลยิงเครื่องยิงลูกระเบิด กองร้อยทหารพราน ๔๗๐๕ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๗ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการร่วมบ้านกือยา หมู่ ๓ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

Cr.MGRonline