ประชาธรรมไทย เปิดสาขาพรรคเชียงใหม่ มุสลิมร่วมคึกคัก

253

ประชาธรรมไทย รุกหนักภาคเหนือจัดตั้งสาขาพรรคคนร่วมคึกคัก

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ห้องประชุมโรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ นายพิเชษฐ (อับดุรฺรอชีด) สถิรชวาล หัวหน้าพรรคประชาธรรม อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย อดีตแกนนำพรรคเพื่อไทย เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาล และอดีตเลขานุการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดการประชุมสมาชิกพรรคประชาธรรมไทย จัดตั้งสาขาพรรค จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)

การประชุมครั้งนี้ มีการเลือกหัวหน้าสาขาพรรคเชียงใหม่ มีคนเสนอชื่อคุณอาลี กายี เป็นหัวหน้าสาขาพรรคเชียงใหม่ นายทองสุข ใบนานา เป็นรองหัวหน้าสาขาพรรค และตำแหน่งเลขานุการสาขาพรรค นายสมบัตื สุวรรณทิพย์ ตำแหน่งเหรัญญิก สาขาพรรค นายอานิช วัฒนทรัพย์ ตำแหน่งทะเบียน นายชรินทร์ สุวรรณ ตำแหน่ง ธีระศักดิ์ รัตนะ โฆษกสาขาพรรค

ภาพข่าว ชุมพล ศรีสมบัติ