ผู้ว่าฯสุราษฎร์ฯสั่งทุกอำเภอรับมือ’ปาบึก’เต็มพิกัด-ขอทหารช่วย

483

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งหนังสือด่วนให้อำเภอและหน่วยงานรับผิดชอบ เตรียมพร้อมรับมือพายุ “ปาบึก”

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือด่วนไปยังอำเภอต่างๆ และหน่วยงานรับผิดชอบ หลังกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเรื่อง พายุ “ปาบึก” กำลังเคลื่อนตัวลงอ่าวไทย ในวันที่ 2 – 3 มกราคม 2562 โดยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ช่วงวันที่ 3 – 5 มกราคม 2562 ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และได้สั่งการให้นายจำนง สวัสดิ์วงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม) ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เป็นตัวขับเคลื่อน ระดมสรรพกำลัง ทรัพยากรในการบริหารจัดการ และแบ่งโซนรับผิดชอบออกเป็น 4 โซน มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหัวหน้าชุด ปฏิบัติการ โดยได้มีการแจ้งเตือนให้อำเภอที่มีพื้นที่เสี่ยงภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ประกอบด้วย อำเภอท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง วิภาวดี พนม พระแสง ชัยบุรี คีรีรัฐนิคม เวียงสระ กาญจนดิษฐ์ อำเภอที่เสี่ยงสถานการณ์คลื่นลมแรง ประกอบด้วยอำเภอ ท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง พุนพิน เมือง กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก เกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน ให้แจ้งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมรับสถานการณ์

นอกจากนี้ได้ประสานไปยังหน่วยทหาร มณฑลทหารบก ที่ 45 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 กองบิน 7 ได้เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานีเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล เรือท้องแบน รถยกสูงอพยพผู้ประสบภัย รถไฟฟ้าส่องสว่าง และจัดส่งเครื่องสูบน้ำระยะไกล เครื่องสูบน้ำท่วมขัง ไปติดตั้งพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอเกาะสมุย โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี พร่องน้ำในคลองสายหลักในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอไชยา พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ติดตั้งประตูระบายน้ำ คลองท่าโพธิ์ คลองไชยา อำเภอไชยา แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ 1,2,3 แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ป้ายเตือนเส้นทางน้ำท่วม

ขณะที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคทุกสาขา ให้ควบคุมการเดินเรืออย่างใกล้ชิด เรือประมง เรือโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ ควรเดินเรือด้วยความระมัด ระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 6 มกราคม 2562 ให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก ถ้ำ ให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ถ้าสถานการณ์วิกฤติให้ดำเนินการปิดหรือห้ามเข้าโดยเด็ดขาด สำหรับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดเจ้าหน้าเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชม. และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ทั่วถึงเตรียมรับสถานการณ์ อย่าตื่นตระหนก ให้ติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐ หากเกิดสถานการณ์ภัยขึ้นให้รายงานสถานการณ์ให้กองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทราบโดยเร่งด่วน ทางหมายโทรศัพท์หมายเลข 077 – 275551