ด่วน! สั่งอพยพชาวบ้าน 6อำเภอ ริมชายฝั่งนครศรีฯ

4959

ให้พี่น้องประชาชนติดตามการประกาศจากทางราชการ อย่างใกล้ชิด และไม่ตื่นตระหนก เพราะประกาศดังกล่าวเป็นการให้เตรียมความพร้อมเท่านั้น #เมื่อมีการอพยพจริง #จะมีกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอำนวยความสะดวกทันที

เวลา 21.00 น. มีการแจ้งพี่น้องในส่วนพื้นที่ อ.ท่าศาลาให้เตรียมความพร้อมอพยพเมื่อได้รับการประกาศจากทางหน่วยงานงานราชการ เนื่องจากมีพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ที่คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งอ่าวไทย

จากการประชุมของศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย/วาตภัย

เพื่อการเตรียมความพร้อม เพื่อลดความสูญเสีย จึงประกาศให้พี่น้องประชาชนเลียบชายทะเลท่าศาลาเตรียมความพร้อม ตั้งแต่เที่ยงคืนนี้เป็นต้นไป
หากมีการประกาศอพยพให้สามารถออกจากพื้นที่อันตราย ได้ทันที

#โดย #กำหนดจุดอพยพ ไว้ดังต่อไปนี้
พื้นที่ตำบลกลาย 👇
ม.1 รร.บ้านพังปริง
ม.3 ศาลาหมู่บ้านหน้าอบต.กลาย
ม.11ศูนย์จริยธรรมข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน

พื้นที่ตำบลสระแก้ว
ม.3 รร.บ้านเราะ
ม.10ที่ทำการอบต.สระแก้ว

พื้นที่ตำบลท่าขึ้น
ม.1 รร.วัดเทวดาราม
ม.2 ที่ทำการอบต.ท่าขึ้น
ม.3 รร.บ้านยางงาม

พื้นที่ตำบลท่าศาลา
ม.4ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา
ม.5 รร.บ้านในถุ้ง
ม.6รร.บ้านสระบัว
ม.7โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8(รร.หน้าทับ)
ม.8 รร.วัดไพศาลสถิต
ม.9รร.บ้านในถุ้ง
ม.10รร.วัดเตาหม้อ
ม.14โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8(รร.หน้าทับ)

ทั้งนี้ให้พี่น้องประชาชนติดตามการประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และไม่ตื่นตระหนกเพราะประกาศดังกล่าวเป็นการให้เตรียมความพร้อมเท่านั้น…..
#หากมีการอพยพจริง
#จะมีกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอำนวยความสะดวกทันที

รส.

Cr.ราชสีห์ จิตอาสา