เร่งฟื้นฟู! ชาวบ้าน-ทหารร่วมนำต้นไม้ที่ล้มทับออกจากบ้าน-เส้นทาง

18

เร่งฟื้นความเสียหาย กำนันนำชาวบ้าน-ทหาร เร่งนำต้นไม้ที่ล้มทับบ้านชาวบ้านและเส้นทางออก

วันที่ 05ม.ค.62 เวลา07.40น.นายสรรเพชญ์ ทันราย กำนันตำบลท้ายสำเภา ผู้ใหญ่บ้านฯ ประชาชนจิตอาสาพร้อมด้วย ทหารป.5พัน.105 นำเลื่อยยนต์จำนวน8เครื่องพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกันตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนและล้มทับบ้านเรือน ล้มทับเสาและสายไฟฟ้า ในตำบลท้ายสำเภา เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และประสานการไฟฟ้าเร่งดำเนินการปล่อยกระแสไฟฟ้า ซึ่งยังใช้ไม่ได้ มืดมิดเป็นวันที่2แล้วเนื่องจากต้นไม้หลายต้น ล้มทับสายไฟฟ้าขาดและชำรุด โดยภาพรวมในการแก้ปัญหาต้นไม้ล้มทับ มีทั้งหมดประมาณ100จุด