ยิ่งลักษณ์ ผงาดนั่งประธานบริษัทบริหารท่าเรือซัวเถา

87

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท SICT บริษัทซึ่ง บริหารท่าเรือซัวเถา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 8 มกราคม โดยข้อมูลของบริษัท มีดังนี้

– SICT: Shantou International Container Terminal เป็นบริษัทบริหารจัดการท่าเรือสินค้าประจำเมืองซานโถว (ซัวเถา)​มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง)​ สาธารณรัฐประชาชนจีน
– SICT ก่อตั้งโดยลีกาชิง ในปี 1993 โดยเจตนาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซัวเถาให้เป็นเมืองท่าอุตสาหกรรมทันสมัย ร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นซัวเถา
– บริษัท HPH (Hutchison Port Holding Trust)​ในเครือฮัทชิสันของลีกาชิง ถือหุ้น 70% และวิสาหกิจการท่าพาณิชย์ของซัวเถาถือหุ้น 30%
– ท่าเรือซัวเถา เป็น 1 ใน 25 ท่าเรือสินค้าหลักของจีน และ 1 ใน 5 ท่าเรือหลักของมณฑลกว่างตง
– มูลค่าสินค้าส่งออกจากท่าเรือซัวเถาราว 220000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี โดยเป็นสินค้าจากโรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษซัวเถา เขตนิคมอุตสาหกรรมเฉิงไห่ (เท้งไฮ้)​นิคมอุตสาหกรรมซานเหม่ย (ซัวบ๊วย)​ เป็นต้น
– นอกจากบริหารท่าเรือซัวเถาแล้ว SICT ยังมีอำนาจดูแลท่าเรือในเขตใกล้เคียง เช่น ท่าเรือแม่น้ำหานเจียง (ฮั่งกัง)​เชื่อมซานโถว-เฉาโจว (แต้จิ๋ว)
– ตุลาคม 2018 บริษัท HPH แสดงเจตนาขายหุ้น 70% ของ SICT ในรายงานข่าวที่สิงคโปร์ เนื่องจากผลประกอบการลดลง
– 12 ธันวาคม 2018 บริษัท SICT ยื่นเปลี่ยนประธานบริษัทจากหลินต๋าฉี เป็นยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
– 8 มกราคม 2019 เว็บไซต์บริษัทเปลี่ยนชื่อประธานบริษัทเป็นยิ่งลักษณ์อย่างเป็นทางการ