ททท.สำนักงานสุรินทร์ แถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านความร่วมมือของผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Stakeholder)

230

ททท.สำนักงานสุรินทร์ แถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ปี 2562 เพื่อเกิดประสิทธิภาพด้านความร่วมมือของผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Stakeholder) ในพื้นที่รับผิดชอบ

ที่ห้องศรีณรงค์ 1 โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายนิวัติ น้อยฝาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับนางสาวธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวถึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดสุรินทร์ ถึงแนวทางส่งเสริมการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ ททท. สำนักงานสุรินทร์และเกิดประสิทธิภาพด้านความร่วมมือของผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Stakeholder) ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่ง ททท. สำนักงานสุรินทร์ ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ โดยการท่องเที่ยวในปีนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์จะเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน OTOP นวัตวิถีและอาหารถิ่น

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรับทราบแนวทางส่งเสริมการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ ททท. สำนักงานสุรินทร์ และเกิดประสิทธิภาพด้านความร่วมมือของผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Stakeholder) ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี คุณจาง ซิง หงษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศจีน ประจำประเทศไทย คุณลิน เวย ประธานบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

นางสาวธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า การแถลงแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรับทราบแนวทางส่งเสริมการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ ททท. สำนักงานสุรินทร์และเกิดประสิทธิภาพด้านความร่วมมือของผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Stakeholder) ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่ง ททท. สำนักงานสุรินทร์ ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ โดยการท่องเที่ยวในปีนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์จะเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน OTOP นวัตวิถีและอาหารถิ่น โดยมีหมู่บ้าน/พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยมีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 85 หมู่บ้าน กระจายทุกอำเภอ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านท่าสว่าง อ.เมือง บ้านตากลาง อ.ท่าตูม หมู่บ้านไหมเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ บ้านท่าสว่าง , บ้านประทุน อ.ศีขรภูมิ, บ้านโพธิ์กอง อ.ปราสาท, บ้านหม่อนไหมพัฒนา อ.ศรีณรงค์, บ้านนาตัง อ.เขวาสินรินทร์, บ้านอาลึ อ.สำโรงทาบ หมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านอ้อมแก้ว อ.ศรีณรงค์, บ้านอาลึ อ.สำโรงทาบ, บ้านสวาย อ.เมือง โปรแกรมเทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ 500 โปรแกรม หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม จำนวน 4 หมู่บ้าน

ททท.จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมพิสูจน์ความเป็น Amazing ไทยเท่ และวิถีถิ่นที่มีความเฉพาะตัวเป็นอัตลักษณ์ ไม่ซ้ำใครตามทิศทางการแถลงแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร.044-514447-8    e-mail: [email protected]

คุณลิน เวย ประธานบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน กล่าวว่า จะนำเสนอในด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชน OTOP นวัตวิถีและอาหารถิ่น อย่างใช่ผ้าไหมของชุมชนแต่พื้นที่ พร้อมกันนี้ในด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจรและที่พักของแต่ละอำเภอ โดยจะช่วยกันผลักดันให้มากที่สุดต่อไป

ทีมข่าวเฉพาะกิจสุรินทร์ เพจสุรินทร์เพื่อนคุณ