ทหารแจง ‘มั่ว’จ่าย 1 ล้านคนคิดต่างกลับใจ ยันมีหมายจับต้องถูกดำเนินคดี

430

กอ.รมน.ภาค 4 แจง ไม่มีจ่าย 1 ล้านคนกลับใจ ยันจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบตามกฎหมาย คนมีหมายจับต้องถูกดำเนินคดี

พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่คลิปหนังตะลุงและคลิปเครือข่ายตาสวรรค์ป้องกันการทุจริต ภาคประชาชน กล่าวหารัฐจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เข้ารายงานตัวรายละ 1 ล้านบาทจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และโจมตีอย่างกว้างขวางว่า ระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยามี 2 กรณีคือ ระเบียบการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ว่าเกิดจากการกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรง จะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เช่น เสียชีวิตหรือทุพพลภาพช่วยเหลือรายละ 500,000 บาท เป็นต้น และระเบียบการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ใช้ในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เช่น โดนลูกหลง สำคัญผิดคิดว่าเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงในสถานการณ์ที่ต่อเนื่องกัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแก้ระเบียบให้เหมาะสม

“สำหรับผู้เข้ารายงานตัวหรือมอบตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับอย่างกว้างขวางจากผู้เห็นต่างที่ต้องการยุติบทบาทและไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงด้วยการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 5,500 ราย ผู้ที่มีหมายจับ ป.วิอาญา จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนของกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นโทษ รวมทั้งไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ที่อยู่อาศัยและค่าเยียวยารายละ 1 ล้านบาทเพื่อจูงใจให้เข้ารายงานตัวตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด” พ.อ.ปราโมทย์กล่าว

โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เผยต่อไปว่า ได้ตรวจสอบเนื้อหาในคลิปแล้วพบว่าเป็นการสะท้อนความรู้สึกต่อสถานการณ์และนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาทำให้นำเสนอข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงขอความร่วมมือให้นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและอยู่บนพื้นฐานของความจริง รวมถึงใช้วิจารณญาณในการแชร์ข้อมูลเพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีและอาจมีความผิดตามกฎหมาย สำหรับผู้ผลิตและเผยแพร่คลิปจะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการนำเสนอความจริงที่ได้ชี้แจงให้ทราบเพื่อให้สังคมเข้าใจอย่างเร่งด่วนต่อไป

https://www.thairath.co.th/content/1482001