เปิดศูนย์ประสานงาน พรรคภูมิใจไทย พร้อมทำบุญเลี้ยงพระ เขต 7

130

วันนี้ วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.09 น. ที่บ้านเลขที่ 191 บ้านหินโคน ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดย นายพรชัย มุ่งเจริญพร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคภูมิใจไทย สุรินทร์ เขต 7 พร้อมด้วย นางปทิดา    ตันติรัตนานนท์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคภูมิใจ แบบัญชีรายชื่อ พร้อมประชาชนทั่วไปได้มาร่วมกัน ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมทั้งเปิดสำนักงานพรรค เพื่อเพิ่มศิริมงคลและเอาฤกษ์เอาชัย ณ. สำนักงานพรรค บ้านหินโคน ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

โดยงานนี้มีสมาชิกพรรค และชาวจังหวัดสุรินทร์ มาร่วมงานกันเป็นกว่า 60 คน ซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีสโลแกนว่า “ลดอำนาจรัฐ เพื่อปากท้องประชาชน”

นายพรชัย มุ่งเจริญพร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคภูมิใจไทย สุรินทร์ เขต 7 กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันดีของทีมภูมิใจไทย สุรินทร์ เขต 7 ที่ได้เปิดที่ทำการสำนักงานสาขาพรรคเพื่อยืนยันถึงความพร้อมของเราในการลงสู่สนามการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ และเป็นการประกาศถึงความตั้งใจในการอาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน ทั้ง 3 อำเภอ โดยเฉพาะที่ทำการของสาขาพรรคแห่งนี้ที่สามแยกบ้านหินโคน ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง เปรียบเสมือนศูนย์กลางของอำเภอกาบเชิง อำเภอพนมดงรัก และอำเภอปราสาทบางส่วน เพื่อเป็นศูนย์กลางของการประสานงานและอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชน สโลแกนของพรรคคือ ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน หมายความถึงต้องการให้ประชาชนได้ใช้อำนาจของการเป็นคนไทย โดยไม่ถูกลิดรอนจากกรอบหรือระเบียบโบราณ ตนยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เล่นการเมือง ไม่ขัดแย้งกับใคร แต่พยายามเป็นกาวใจให้ความขัดแย้งลดลง ซึ่งพรรคถือเป็นหน้าที่หลัก เพื่อนำความมั่นคงมาสู่ประเทศ

นางปทิดา    ตันติรัตนานนท์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคภูมิใจ แบบัญชีรายชื่อ กล่าวว่า นโยบาย “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน” นโยบายที่เตรียมจะนำเสนอต่อพี่น้องประชาชน ขณะนี้พรรคพร้อมเสนอและขอให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยจะมีประเด็นหลักเช่น การแก้ปัญหาหนี้ กยศ. การศึกษาทางเลือกด้วยเทคโนโลยีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อยกระดับการศึกษาของคนไทย การนำระบบแบ่งปันกำไรอย่างเป็นธรรมมาใช้กับพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ยาง ปาล์ม อ้อย มันสำปะหลัง และข้าว เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้ง การส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับเป็นหมอครอบครัว ดูแลประชาชนในชนบทและจัดให้มีค่าตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างเป็นธรรม

ทีมข่าวเฉพาะกิจสุรินทร์ เพจข่าว:สุรินทร์เพื่อนคุณ