มอบโฉนดที่ดิน’มัสยิดวังใหญ่’-งานร่วมน้ำใจสุดคึกคัก มุสลิมหลายพันร่วม

729

งานมอบโฉนดที่ดินมัสยิดวังใหญ่ กรุงเทพกรีฑามีขึ้นระหว่างการจัดงานประจำปี รวมน้ำใจสู่นุรุ้ลอิสลามวังใหญ่ คนหลายพันเข้าร่วมคึกคัก

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ในระหว่างการจัดงานประจำปี รวมน้ำใจสู่มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม วังใหญ่ เขตบางกะปิ กทม. ได้มีพิธีมอบ โฉนดที่ดินให้กับมัสยิด โดยนายสราวุธ ศรีสมวงศ์ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ  โดยมีนายพีรพจน์ เมธาพงศ์บริบูรณ์ เป็นผู้ประสานงาน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดี

มัสยิดนุรุ้ลอิสลาม วังใหญ่ เป็นมัสยิดที่ก่อตั้งมายาวนานนับ 100 ปี แต่มีโฉนดที่ดินแปลงที่เป็นกุโบร์ยังไม่มีการโอน ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่ยาวนานมาหลายปี โดยที่ดินผืนดังกล่าว สัปบุรุษของมัสยิด ได้วากั๊ฟให้เป็นที่ดินของมัสยิด ซึ่งการโอนที่ดินวากั๊ฟเป็นที่ดินมัสยิด มีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการมาก ทั้งในระดับเขตจนถึงระดับกรม ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการ โดยนายพีรพจน์ เมธาพงศ์บริบูรณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้ดำเนินการโอนที่ดินมัสยิดมาทั่วประเทศ การจัดการโอนโฉนดที่มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม วังใหญ่ เป็นการดำเนินการล่าสุด

สำหรับงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม วังใหญ่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อหารายได้สำหรับกิจการมัสยิดและสำหรับการศึกษาของเยาวชน โดยมัสยิดมีโรงเรียนสอนอิสลาม ทั้งการสอนอัลกุอ่าน สอนฟัรดูอีน และฟัรดูกีฟายะห์ มีครูประจำหลายสิบคน ต้องใช้งบประมาณแต่ละปีจำนวนมาก การจัดงานประจำปีเป็นช่องทางการหารายได้เข้ามัสยิด โดยมีการเลี้ยงน้ำชาเพื่อรับบริจาค การออกร้านของบรรดาสัปบุรุษและผู้ศรัทธาที่จะมอบทุนและกำไรให้กับมัสยิดทั้งหมด โดยในคืนแรกมีบรรดาผู้ศรัทธาไปร่วมงานหลายพันคน

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ ที่มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม วังใหญ่ ย่านกรุงเทพกรีฑา เขตบางกะปิ กทม. ริมถนนตัดใหม่ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า

oznor
oznor
sdr
cof
cof
dav

 

oznor
dav