‘นารีขี่ม้าขาว’ ในความคิดคนจีน ตรงกับใจเลย

1601

นารีขี่ม้าขาวพระองค์จริงในความคิดคนจีน เป็นองค์ที่อยู่ในหัวใจคนไทยี่แท้จริง

ผู้คนทั่วหล้ายอมสยบด้วยบารมีแห่งความดี
เดินทางหมื่นลี้ตามรอยพ่อเพื่อพสกนิกรที่พระองค์รัก
เจ้าหญิงแห่งสยาม!!!
จิตรกรชาวจีน ลงมือวาดภาพสมเด็จพระเทพฯ พร้อมตั้งชื่อภาพว่า “ซือหลินธง” พระนามในภาษาจีน

ในเฟสบุคของบุคคลที่ใช้ชื่อว่า
Prapatchot Thanavorasart ได้โพสต์ภาพวาดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเครื่องในฉลองพระองค์ทหารรักษาพระองค์ ขณะทรงม้า ซึ่งเป็นฝีมือของจิตรกรชาวจีน มีเนื้อหาว่า

“ทรงพระเจริญ”
ภาพวาดโดยจิตรกรชาวจีน
อักษรจีนในภาพแปลตรงตัวว่า
“ผู้คนนับแสนให้ความเคารพ ”
ซึ่งหมายถึง
“ผู้คนทั้งแผ่นดินให้ความเคารพนับถือ”

จู้ หนิน ฝู หรู ตง ไห่ โซ่ว ปี่ หนาน ซาน
(ขอพระองค์ทรงมีวาสนาใหญ่หลวงดั่งทะเลตะวันออก และมีอายุยืนดั่งขุนเขาทางใต้)
เจ้าหญิงแห่งสยาม
จีนตั้งชื่อว่า “ซือหลินธง”

ขอบคุณ:ภาพ และ ข้อมูลจากเฟสบุค Prapatchot Thanavorasart

เรียบเรียงโดย
บุญระดม จิตรดอน

#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เครดิต victor chaimongkol
Http://www.muslimthaipost.com