‘ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล’ ตอบคำถามถึง’สถานการณ์ทางการเมือง’ ต้องฟัง…

611

‘ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย’

มีคำถามหนึ่งระหว่างการเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวันนี้ ถึงเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองที่ผ่านพ้นไป ในฐานะที่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด และเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งทางฝ่ายประจำและฝ่ายการเมืองว่า มีมุมมองอย่างไรต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา สนทนาตอบว่า :

“ตามข่าว เห็นมีผู้ปรารภหรือคาดการณ์เรื่องการยุบพรรคการเมือง หากอยากให้มองในอีกมุมมองหนึ่งอย่างไม่เข้าใครออกใคร ถือเป็นข้าแผ่นดิน ไม่มีเรื่องสีเรื่องฝ่ายมาเกี่ยวข้อง ขอกล่าวในฐานะเป็นพสกนิกรคนหนึ่งที่ขอเทิดทูนความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด

ปัญหาที่เกิดขึ้น จุดเริ่มต้นมีที่มาจากบุคลากรผู้เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมกติกา ผู้จะต้องมีความรับผิดชอบสูง มีความรอบรู้ มีความเข้าใจในระเบียบพิธี ขนบธรรมเนียมประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศชาติ ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่จะต้องจดจำ สิ่งใดสามารถกระทำหรือไม่อย่างไร อันรวมถึงจารีตประเพณีของแผ่นดิน ผู้มีหน้าที่หรือหน่วยงานรับผิดชอบต้องมีความรอบรู้แตกฉาน ผู้ทำหน้าที่ในแต่ละเรื่องแต่ละส่วน ต้องมีความแม่นยำอย่างยิ่งและสามารถให้รายละเอียดแก่องค์กร อาทิ พรรคการเมือง ประชาชน หรือแม้แต่ลูกหลานเยาวชน และนักการศึกษา คงมีหลายเรื่องในทางสังคม ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเฉพาะด้านจะทำตัวลอยอยู่เหนือปัญหาไม่ได้ แต่ต้องช่วยกันขบคิด แก้ไข หรือแม้แต่การเสนอแนะ”

*ส่วนหนึ่งของการสนทนากับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ระหว่างการเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

10th February, 2019
(Vikarn, the Writer)

*โปรดอย่ามีการตัดต่อ แต่งเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในเอกสารทางวิชาการพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ฉบับนี้