‘Woolworths’ยักษ์ค้าปลีกออสเตรเลียเปิดแบรนด์’ฮาลาล’รับชุมชนมุสลิม

435

Woolworths’ จะดำเนินการจัดวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล และสร้างฮาลาลแบรนด์เป็นใช้ชื่อว่า Al-Sadiq

บทความโดย ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งประเทศไทย

ได้อ่านข้อมูลจากคุณอรุณ วิทยานนท์ นักสื่อสารมวลชนอาวุโสที่มีผลงานมากมาย พูดถึงกรณี กิจการชื่อ Woolworths ขายสินค้าโดยสร้างแบรนด์ฮาลาล พาดหัวข่าวว่า “Woolworths becomes first supermarket to make own-brand halal food due to growing Muslim population”
จึงให้ความสนใจและเข้าไปหาข้อมูลในรายละเอียดที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ พบเรื่องราวที่อยากจะมาบอกต่อ
• บทความนั้นนำเสนอโดย CHARLIE MOORE เป็นข้อความออนไลน์ ใน DAILY MAIL AUSTRALIA PUBLISHED: 02:01 GMT, 19 January 2019 | UPDATED: 02:48 GMT, 19 January 2019
• Woolworth เป็นร้านสะดวกซึ้อ ขนาดกลางต่อนใหญ่ใน Australia พิจารณาว่าในชุมชนมุสลิมหนาแน่นประมาณ 20 ชุมชน จะดำเนินการจัดวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล ด้วยการให้ความสำคัญต่อการสร้างฮาลาลแบรนด์เป็นการเฉพาะ โดยใช้ชื่อว่า Al-Sadiq (ไทย- ซื่อสัตย์) โดยจะเริ่มวางจำหน่ายประมาณเดือน พ.ค. หรือ มิ.ย. ที่จะถึงนี้
• Al-Sadiq ได้ฝ่านความเห็นชอบจากหน่วยรับรองฮาลาลชื่อ the Islamic Council of Queensland เป็นผู้ตรวจพิจารณากระบวนการผลิตอาหารฮาลาลและมีที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการด้วยด้วย
• ดังนั้น Woolworths จึงเป็นร้านสะดวกซื้อแห่งแรกในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ใช้ชื่อแบรนด์ สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่ออาหารฮาลาล ในชุมชนมุสลิมที่มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น.
• นายปีเตอร์ แม็คนามารา ผู้จัดการกลุ่การจัดซื้อของ Woolworths อธิบายว่าการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทในเรื่องดังกล่าวนี้ มีเหตุผลมาจากอัตราการเพิ่มของความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมในออสเตรเลียมากขึ้น จากการประเมินสถานการณืเชิงกลยุทธ์ มีบทสรุปว่าการแสวงหาลู่ทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่อย่างซิดนีย์ หรือ เมลเบิร์น และในอีกหลายเมืองทั่วออสเตรเลีย เป็นความจำเป็นที่ยึดเอาความต้องการของลูกค้ามาเป็นหัวใจของการพิจารณา โดยมีเงื่อนไขด้านอัตราเพิ่มของลูกค้าจากจากความหลากหลายเชิงชาติพันธ์และลูกค้านานาชาติเข้ามาประกอบด้วย
• เขาเน้นว่าจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ลึกลงไปพบว่า “อาหารฮาลาลมีความสำคัญยิ่งในเชิงศาสนบัญญัติ (because halal food is religiously sensitive) จึงเน้นที่จะสร้างแบรนด์ฮาลาลให้เป็นส่วนที่สำคัญในบริษัทของเรา เพราะหากจะกระทำให้ง่ายคือการจัดซื้อจากซัพพลายเออร์ที่หลากหลาย แต่ข้อกังวลคือทำอย่างไรจึงจะได้ “มาตรฐานเดียวกัน”
• ตามรายงานสัมโนประชากรในปี 2016 อัตราการเติบโตของมุสลิม เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 จากสัดส่วนของประชากรมุสลิมประมาณร้อยละ 2.2 ในปี 2012 เพิ่มเป็นร้อยละ 2.6 ในปี 2016 โดยในปีดังกล่าวออสเตรเลียมีประชากรมุสลิม 604,000 คน