เลขาธิการกกต.ยื่นศาลแล้ว พิจารณายุยทษช.

578

เลขาธิการกกต.ยื่นแล้ว มติกกต.ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบไทยรักษาชาติ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ได้เดินทางไปยังศาลรัฐธรรมนูญ  เพื่อยื่นมติคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)ให้วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามความผิดพรป.พรรคการเมือง มาตรา 92 กรณียื่นพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี