ศาลรธน.รับคำร้อง กกต.ยื่นยุบพรรคไทยรักษาชาติ

402

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง ยุบพรรคไทยรักษาชาติ 

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกจดหมายข่าว ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ยื่นให้ศาลวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามพรป.พรรคการเมือง ศาลรับคำร้องไว้พิจารณา และให้ฝ่ายผู้ร้อง และผู้ถูกร้อง ยื่นเอกสารหลักฐานภายใน 7 วัน หลังได้รับหนังสือแจ้ง