เคยเห็นไม๊! นึ่งข้าวในถาดใหญ่หลายชั้น ภูมิปัญญาคนชายแดนใต้

238

การหุงข้าวเพื่อเลี้ยงคนจำนวนมาก คนมลายู 3 จังหวัดใต้ใช้วิธีการนึ่ง โดยนำถาดใหญ่มาวางซ้อนกันหลายชั้น

การหุงข้าว โดยการนึ่ง ด้วยการนำถาดใหญ่มาวางซ้อนกันหลายชั้น เรียกตามภาษามลายูว่า Masak Nasi Kukus

การหุงข้าวแบบนึ่ง แบบนี้ เป็นอีกวิธีการหุงข้าวของคนมลายูในงานเลี้ยงที่ต้องหุงข้าวเป็น จำนวนมากๆ โดยการใช้ไอน้ำทำความร้อนจากกระทะด้านล่างให้ข้าวสุก โดยการหุงจะใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที

การหุงแบบนี้ จะการสังเกตเห็นว่า ควันที่ออกตรงปลายท่อที่ ยกของฝาครอบ หลังจากหุงข้าวสุกทั่วกันไม่แข็งไม่แฉะ

เป็นอีกภูมิปัญญาของพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ค่อยๆจะเลือนหาย เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ
ที่ควรอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้

#ที่นี่ชายแดนใต้