จากกะเหรี่ยงแม่สะเรียง เจอตูมสนั่น มาจบชีวิตรับใช้ชาติที่ ‘บันนังสตา’

462

คนร้ายลอบวางระเบิดอาสาสมัครทหารพราน ดังสนั่นบันนังสตา เสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 1 นาย เผยผู้ตายเป็นกะเหรี่ยงจากแม่ฮองสอน ไปสมัครเป็นทหารพรานภาคใต้ จนเสียชีวิต

วันที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 09.25 น. ได้เกิดเหตึคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิด ชป.ร้อย.ทพ.3311 ฉก.ทพ.33 บริเวณ บ.อูแบ ม.1 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ส่งผลกำลังพลเสียชีวิต จำนวน 1 ราย และได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย

ผู้เสียชีวิตคือ อส.ทพ. อังคาร เรือนคำ ส่วนผู้บาดเจ็บคือ อส.ทพ. ธีระวัฒน์ กันทะนิต

จากการสอบสวนทราบว่า ขณะที่อาสาสมัครทหารพรานทั้ง 2 นายลดตระเวณผ่าน บริเวณ บ.อูแบ ม.1 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา คนร้ายได้กดระเบิดดังสนั่น ถูกอาสาสมัครทหารพรานทั้ง 2 นาย ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

อส.ทพ.อังคาร เรือนคำ

สำหรับ ประวัติของ อส.ทพ.อังคาร เรือนคำ เป็นคนไทย เชื้อสายกะเหรี่ยง บนดอยแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ปี 2558 ได้ตัดสินใจเดินทางลงใต้ เพื่อมาสมัครเป็นทหารพราน ฉก.ทพ.33 ร้อย ทพ.3311 อ.บันนังสตา จ.ยะลา จนสุดท้ายต้องสละชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดที่เกิดขึ้น

ช้อมูล กลุ่มต่อต้านมุสลิมหัวรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนใต้