ททท. จัดโรดโชว์ดึงคนบรูไนเที่ยวไทย

102

วันที่ 9 มกราคม ททท.กองตลาดอาเซี่ยน เอเซียใต้และแปซิฟิก ร่วมกับ ททท.กัวลาลัมเปอร์ได้จัดโรดโชว์ที่ประเทศบรูไน โดยมีทั้ง buyers และ sellers จากบรูไนและไทยเข้าร่วมกว่า 50 รายร่วมพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวทั้งนี้ท่านพีรวิช สุวรรณประเทศ เอกอัครราชทูตไทยประจำณ.บันดาร์เสรีเบกาวันได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะและททท.ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากรณ์ ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Thailand : Muslim Friendly Destination เพื่อสร้างการรับรู้การบริการโรงแรม อาหารฮาลาลรวมทั้งการบริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลฮาลาลที่ทันสมัยติดอันดับโลกแก่ผู้ประกอบการและสื่อมวลชนในบรูไน

เอกอัคราชทูตไทยประจำบรูไน
ดร.ปกรณ์ ปรียากรณ์